Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Srebrny Krzyż za zasługi pracy penitencjarnej dla prof. Barbary Toroń-Fórmanek

7 grudnia 2016 r.

 

Dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała od Ministra Sprawiedliwości Srebrny Krzyż za zasługi pracy penitencjarnej. W ubiegłych latach otrzymała już Brązowy Krzyż. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbędzie się w lutym, w trakcie Święta Więziennictwa.

 

Gratulujemy wyróżnienia!

 

 

 

Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” to polskie odznaczenie cywilne nadawane od 1997 roku przez Ministra Sprawiedliwości, kiedy to zastąpiło nadawaną od 1985 roku Odznakę „W Służbie Penitencjarnej”.


Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” jest nadawana funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych, a także funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.


Odznaka dzieli się na trzy stopnie, które nadawane są z zachowaniem kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od tej zasady. Odznaka może być też nadawana pośmiertnie.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT