Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Staże dla studentów WIEA!

20 kwietnia 2021 r.

 

Logo Funduszy Europejskich.jpg

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące odpłatnych staży dla studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Informatyki UZ!


Staż to idealna okazja do zdobycia doświadczenia i rozpoczęcia kariery zawodowej w branży!


Osoby, które skorzystają z programu zyskują doświadczenie, rozwijają umiejętności, ponadto mają możliwość zweryfikowania planów zawodowych, jak również zapoznania się ze środowiskiem branżowym.


Informacje przedstawione na spotkaniu pomogą zaplanować rozpoczęcie realizacji stażu w semestrze letnim 2020/2021 (zarówno w czasie semestru przed okresem wakacyjnym jak i w okresie wakacyjnym!)

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin: czwartek 22.04.2021 r., (czwartek), godz. 16.00;

Platforma:  Google Meet (link do spotkania zostanie przesłany na adres wskazany w formularzu deklaracji udziału w spotkaniu);


Deklaracja udziału w spotkaniu (pozostawienie adresu kontaktowego) – kliknij

 
Informacje o projekcie „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”- kliknij (w sekcji Staże dla studentów)

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim"
Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z007/17-00
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT