Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne – konferencja naukowa na UZ

14.10.2014 r.

 

W dniach 16-17 października 2014 r. w Auli Uniwersyteckiej (s. 205, II piętro) w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne współorganizowana przez Instytut Politologii oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencję objął patronatem honorowym wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, a partnerem przy organizacji jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze (sesja II dotycząca problematyki międzynarodowej). W obradach wezmą także udział uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.

 

Otwarcie konferencji nastąpi w czwartek (16 października) o godz. 11.00.

 

Organizacja tego naukowego wydarzenia byłaby niemożliwa bez wsparcia finansowego PGE GUBIN.

 

Program Konferencji
Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne
 

16 października, Rektorat UZ, sala 205

10.00-11.00     rejestracja uczestników konferencji

11.00-11.30    uroczyste otwarcie konferencji

 

I sesja, godz. 11.30-13.00

11.30-11.50

prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Anna Kociołek-Peksa, SGSP, Międzynarodowe i krajowe prawne regulacje stanów
nadzwyczajnych - analiza teoretycznoprawna (systemowa).

11.50-12.10

dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPA Rzeszów-Przemyśl, Stan nadzwyczajny jako środek ochrony wewnętrznej suwerenności
państwa – zagadnienia prawno konstytucyjne.

12.10-12.30

dr hab. Andrzej Małkiewicz prof. UZ, Projekt badań nad systemami politycznymi krajów niesuwerennych na przykładzie Europy Środkowej.

12.30-13.00

dyskusja

13.00-13.40

Obiad

 

II sesja (problematyka międzynarodowa) realizowana w partnerstwie z RODM, godz. 14.00-15.50

13.40-14.00

dr Wojciech Burek, IE UJ, Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka.

14.00-14.20

dr Marta Szuniewicz, AMW w Gdyni, Międzynarodowe prawo humanitarne w kontekście niederogowalnej substancji praw człowieka.

14.20-14.40

dr Joanna Osiejewicz, WPiA UZ, Stan nadzwyczajny w sytuacji zagrożenia dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

14.40-15.00

mgr Maciej Kostecki, PWSZ w Sulechowie, Wspólnota Niepodległych Państw wobec zagadnienia stanów i sytuacji nadzwyczajnych.

15.00-15.20

dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka, IHiSM UKW, Dziecko w stanie nadzwyczajnym - uwagi na tle prawa międzynarodowego.

15.20-15.40

dyskusja

15.40-16.15

przerwa kawowa

 

III sesja, godz. 16.15-18.00

16.15-16.30

dr Tomasz Banaszak IP UZ, Wojna jako składowa pokoju w myśli klasycznego liberalizmu.

16.30-16.50

dr Piotr Szymaniec PWSZ w Wałbrzychu, Adam Ferguson i rewolucja.
Z rozważań nad posłuszeństwem obywatelskim i granicami obowiązywania porządku prawnego w myśli Zachodu.

16.50-17.10

dr Karol Dobrzeniecki WPiA UMK, Stan nadzwyczajny
z perspektywy filozofii prawa.

17.10-17.30

dr Łukasz Jakubiak, INPiSM UJ, Art. 16 konstytucji V Republiki Francuskiej jako wzorzec regulacji instytucji stanu nadzwyczajnego
w państwach Afryki frankofońskiej.

17.30-17.40

dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko, UJ, Ograniczenie wolności mediów
w stanach nadzwyczajnych.

 

17.40-18.00

dyskusja

 

 

Piątek, 17 października

Sesja IV,  godz. 9.00-11.00

9.00-9.20

prof. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS, Stan nadzwyczajny w Republice Białorusi.

9.20-9.40

dr Michał Zieliński, WPiA UZ, Niebezpieczeństwa związane z prawną regulacją stanów nadzwyczajnych w Polsce.

9.40-10.00

mgr Łukasz Łukowski, WPiA UŁ, Stan klęski żywiołowej a powódź z 2010 roku - czy normy ustanawiające stany nadzwyczajne służą obywatelom.

10.00-10.20

dr Norbert Banaszak, WPiA UZ, Administracyjnoprawne konsekwencje wprowadzenia stanów nadzwyczajnych - wybrane zagadnienia.

10.20-10.40

mgr Jakub Głowacz, doktorant UŁ, Prywatnoprawna kwalifikacja stanów nadzwyczajnych i jej skutki.

10.40-11.00

Dyskusja

 

Sesja V, godz. 11.00-13.00

11.00-11.20

dr Nina Leśniak WPiA UZ, Ochrona środowiska w stanach nadzwyczajnych.

11.20-11.40

dr Joanna Szymoniczek, ISP PAN, Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej jako warunek uzyskania pomocy humanitarnej?

11.40-12.00

Przemysław Lewicki, student WPiA UAM, Współczesne zagrożenia stabilności politycznej w świetle teorii suwerenności Carla Schmitta

12.00-12.20

mgr Patryk Petrus, IF UZ, Obrona konieczna: między instynktem a stanem nadzwyczajnym.

12.20-12.30

Mgr Katarzyna Kiedio, Problemy decyzyjne w stanach nadzwyczajnych

12.30-12.50

dr Joanna Markiewicz-Stanny WPiA UZ, Prawa człowieka cudzoziemców
- uwagi na tle regulacji "sytuacji nadzwyczajnej" w Dyrektywie powrotowej UE.

12.50-13.10

dyskusja

uroczyste zakończenie konferencji

 

Plakat (5).jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT