Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej oraz Apel Prezydium KRASP

 

 

31 października 2020 r.

logo KRASP kwadrat.jpg

 

 


Dokument nr 2/VIII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej

 My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.


Za oburzające uznajemy obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia wirusem SARSCoV-2. Przyczyną obywatelskiego protestu licznych członkiń i członków wspólnot akademickich nie są decyzje władz uczelni o ustanowieniu godzin wolnych od zajęć uniwersyteckich, lecz wzburzenie i obawy wywołane rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego oraz wypowiedziami przedstawicieli rządu uderzającymi w prawa kobiet.


Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z ogromnym zdziwieniem i głębokim niepokojem przyjęła wypowiedź Ministra Edukacji i Nauki, dra hab. Przemysława Czarnka, naruszającą autonomię uczelni, zapowiadającą, że decyzje o rozdziale środków na inwestycje i projekty naukowe będą uzależnione od tego, jakie stanowisko zajęły uczelnie wobec protestów.


Środki publiczne, z których finansowane są badania naukowe i edukacja młodzieży winny być przyznawane przez ministerstwo i jego agendy wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne. Używanie finansów publicznych do wymierzania „kar” uczelniom, które podjęły decyzje zgodnie z prawem i swoją autonomią, uznajemy za gorszący przejaw zapomnienia, że pieniądze polskiego podatnika powinny służyć wszystkim uprawnionym podmiotom, a nie tylko tym, które znajdują uznanie w oczach władzy.


Mając w pamięci miniony szczęśliwie czas, kiedy władze komunistyczne poddawały polskie uniwersytety presji ideologicznej, uważamy, że byłoby wielkim błędem ponownie próbować wykorzystać nadzór nad uczelniami dla politycznego nacisku na rektorów i wspólnoty akademickie.


Biorąc pod uwagę powagę sytuacji Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża gotowość do podjęcia rozmów z Ministrem Edukacji i Nauki w najbliższym możliwym terminie.
 Przewodniczący KRASP Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

 

 

 

 

 

 

Apel
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
z 30 października 2020 r.


 

 

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto
Akademicka,


w tym niepewnym i burzliwym czasie, jako rektorzy Waszych uczelni, jesteśmy z Wami i dla Was.


Widzimy Wasze oburzenie, rozumiemy jego przyczyny, ale prosimy, uważajcie na siebie!


Wierzymy, że przyjdzie czas na rozmowy, debaty, wypracowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań. Potrafimy w środowisku akademickim to robić w sposób bezpieczny - ponad podziałami politycznymi - wzmacniając wspólnotę i szukając odpowiedzi na dzisiejsze i przyszłe pytania.


Możecie liczyć na nasze wsparcie! Dzisiaj chcemy przede wszystkim wyrazić swoją troskę o Was. Dlatego apelujemy: korzystając ze swoich obywatelskich
praw zachowujcie się bezpiecznie i godnie. Pamiętajcie też o zdrowiu swoim i swoich Bliskich w czasie niezwykle niebezpiecznie rozwijającej się pandemii.

 
Uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT