Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci prawa UZ z wizytą w Sądzie Rejonowym we Frankfurcie

12 lipca 2017 r.

 

W ramach Konferencji europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“ organizowanej przez Katedrę Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego studenci prawa obu uczelni mieli możliwość zapoznać się z pracą Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Odrą. Zostali niezwykle serdecznie przyjęci przez Dyrektora Sądu Panią Sophie Kyrieleis oraz referendarzy sądowych Pana Marc-Oliver Gernert oraz Panią Peggy Haase.


Swoją wizytę rozpoczęli od biblioteki sądowej, która oferuje dostęp do pełnego ustawodawstwa niemieckiego od połowy XIX wieku oraz zbioru bogatej literatury prawniczej. Następnie zapoznano ich z organizacją posiedzeń sądowych w sprawach upadłościowych, jak również w sprawach karnych. Studentów interesowała organizacja rozprawy sądowej, sposób eskortowania więźniów, protokołowania rozpraw. Miejsce docelowym wizyty studentów był Wydział Ksiąg Wieczystych. Studentów podzielono na dwie grupy, z których każda mogła bliżej zapoznać się z elektronicznym systemem prowadzenia ksiąg wieczystych. Wprowadzenie zrobili pracownicy sądu odpowiedzialni za ewidencję. Studentów interesowały między innymi kwestie kosztów związanych z wpisem, okresu rozpatrzenia wniosku, przeszkód dotyczących wpisu, ewidencji dokumentów. Wiele emocji wzbudziła wizyta w archiwum wydziału. Oglądając przykładową tradycyjną księgę wieczystą odczytano łacińskie inskrypcje wieczystoksięgowe z roku 1807. Zainteresowały ich również wpisy nieco późniejsze, dobrze dokumentujące burzliwą historię tych terenów. Zadawali pytania dotyczące między innymi warunków pracy w sądzie, zakresu zadań urzędników, drogi do stanowiska sędziego. Dokładnie zapoznano ich z architekturą budynku oraz zdobiącymi je dziełami sztuki współczesnej.  Opieki nad studentami oraz tłumaczenia podjął się dr Paweł Sikora.


Wizyta była kontynuacja szerokiej współpracy studentów obu uczelni, którą zainicjował i której patronuje prof. Arkadiusz Wudarski, kierownik obu współpracujących katedr. Współpraca ta zaowocowała wieloma ważnymi przedsięwzięciami, takimi jak: wspólna wizyta w Sadzie Okręgowym w Berlinie, w tamtejszym Urzędzie d.s. Młodzieży oraz w Areszcie dla Młodocianych we Writzen. Studenci uczestniczyli również w konkursach wiedzy prawniczej i krasomówstwa. W ramach tej współpracy powstał również zielonogórski oddział ELSA. 

 

20170627_103924.jpg 20170627_104629.jpg
20170627_105553.jpg 20170627_105607.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT