Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci UZ oceniają przedmioty i prowadzących zajęcia

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się akcja ankietowa, w której studenci będą oceniali przedmioty i prowadzących zajęcia.
 

Uniwersytet Zielonogórski od lat prowadzi działania mające na celu stałą poprawę jakości kształcenia. W lutym 2013 r. wprowadzono Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, który zastąpił dotychczas funkcjonujący Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia udostępnia narzędzia ewaluacji procesu kształcenia (wprowadzone na mocy Zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia).

 

Ocena procesu kształcenia obejmuje min.:

- ocenę przedmiotu/modułu dokonywaną po jego zakończeniu przez studentów i doktorantów.  
Badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim zajęć dydaktycznych. Informacja zwrotna ze strony uczestników umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania oraz zarządzanie ofertą dydaktyczną .

- ocenę prowadzących zajęcia dokonywana przez studentów i doktorantów po zakończeniu z nimi zajęć – studencka ocena osób prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.


Studenci uzyskują do nich dostęp poprzez:

a. logowanie do sytemu Dziekanat – w przypadku ankiety oceny przedmiotu;
 

b. logowanie przy użyciu losowo wybranego tokenu – w przypadku ankiety oceny prowadzącego zajęcia.  


Ankieta::


Dotychczas przeprowadzono I edycję ankiety oceny przedmiotu. Ocenie poddano przedmioty zrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Raport z ewaluacji przedmiotów opracowany przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych opublikowano na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


Akcja Ankietowa zakończy się 31 marca br. Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do wzięcia w niej udziału.


 

Ankieta.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT