Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci UZ otrzymali stypendia od Klubu Radnych Zielona Razem

5 grudnia 2016 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim radni z Klubu Radnych Zielona Razem wręczyli 25 studentom naszej uczelni (mieszkańcom Zielonej Góry) stypendia, ufundowane przez nich już po raz trzeci, ze środków, które kluby radnych corocznie otrzymują do dyspozycji z tzw. puli prezydenckiej. Na stypendia przeznaczono 75 tys. zł, a każdy ze stypendystów otrzyma jednorazowo 3 tys. zł. Stypendia mają być zachętą dla studentów, by po zakończeniu studiów nie wyjeżdżali z Zielonej Góry.

 

DSC_0512.JPG DSC_0514.JPG DSC_0516.JPG
DSC_0518.JPG DSC_0519.JPG DSC_0618.JPG

 

 

Stypendia otrzymało 2 studentów kierunku architektura, 1 kierunku architektura i urbanistyka, 3 kierunku malarstwo, 5 kierunku budownictwo, 1 kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 5 kierunku ekonomia, 1 kierunku fizyka techniczna, 2 kierunku informatyka i 5 kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium przyznawane było na wniosek studenta w oparciu o średnią ocen z semestru zimowego 2015/16 i letniego 2015/2016 zgodnie z obowiązującym na kierunku programem i planem studiów, a także w oparciu o udokumentowaną działalność społeczną, osiągnięcia naukowe i artystyczne z toku studiów.

 

 

DSC_0595.JPG DSC_0598.JPG DSC_0600.JPG DSC_0605.JPG

 

 

Radni przyznali także 25 tys. zł na działalność kół naukowych studentów i doktorantów zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim. Dofinansowanie na realizację swoich projektów otrzymało 14 kół naukowych. Zgodnie z Regulaminem projekty muszą zostać zrealizowane do 2 grudnia 2016 r.


Na kolejnych miejscach listy rankingowej z równą liczbą punktów znalazły się projekty dwóch kół, którym Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego dofinansuje realizację ze swoich środków.


1. Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks na projekt Zielonogórska Noc matematyki na UZ (3500 zł);


2. Koło Naukowe Praw Człowieka na projekt Prawo przyjazne seniorom – czyli Koło Naukowe Człowieka edukuje zielonogórskich seniorów (1750 zł);


3. Koło Naukowe Nowoczesnej Bankowości na projekt Stan i perspektywy rozwoju biogospodarki w województwie lubuskim – w kierunku zrównoważenia konsumpcji i produkcji w świetle wyników przeprowadzonych badań (3500 zł);


4. Koło Naukowe Rusycystów na projekt Warsztaty języka rosyjskiego na UZ-ecie (600 zł);


5. Koło Naukowe Germanica na projekt Wyjazd edukacyjny studentów filologii germańskiej UZ do Berlina (2200 zł);


6. Koło Naukowe Biologów na projekt Międzynarodowa Konferencja organizowana przez KNB (1000 zł);


7. Koło Naukowe Studentów „Koło Projektowe” UZ na projekt PLAN DESIGN – dedykowany przestrzeniom plenerowym obiektów kultury. Koncepcje rozwiązań we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli (2550 zł);


8. Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych „fantASIC” na projekt Mobilny ploter grafitti z opcją geotagowania (2000 zł);


9. Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii na projekt Zajęcia psychoruchowe – profilaktyka niedostosowania społecznego (750 zł);


10. Koło Naukowe Inżynierii Środowiska UZ na projekt Bezcenna woda (1650 zł);


11. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja” na projekt Spotkanie z konstytucją (1500 zł);


12. Koło Naukowe Historyków Studentów UZ na projekt Stąd jestem – Zielona Góra moja mała Ojczyzna (1000 zł);


13. Koło Naukowe Gildia Demiurga na projekt Ogólnopolska konferencja naukowa COOLtura. Nowoczesne trendy popkulturowe (2000 zł);


14. Koło Naukowe Eko-Zarządzania UZ na projekt Publikacja wyników pracy naukowej w punktowanym czasopiśmie naukowym, indeksowanym na liście MNiSW przez członków Koła Naukowego Eko-Zarządzanie UZ (1000 zł).Poza nagrodzonymi na kolejnych miejscach listy rankingowej, z równą liczbą punktów, znalazły się projekty dwóch kół, którym Parlament Studencki Uniwersytetu dofinansuje realizację ze swoich środków. Są to:


1. Koło Naukowe O2UZ na projekt Warsztaty z zakresu programowania i robotyki dla liceum/gimnazjum;


2. Koło Naukowe PRISON - penitencjarne koło naukowe studentów UZ na projekt Szkoła Ojców.

 

 

DSC_0609.JPG DSC_0611.JPG DSC_0616.JPG
DSC_0625.JPG DSC_0628.JPG DSC_0632.JPG
DSC_0636.JPG DSC_0641.JPG DSC_0645.JPG
DSC_0649.JPG DSC_0655.JPG DSC_0618.JPG

fot. M. Ratajczak-Gulba

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT