Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ nagrodzeni!

24 września 2021 r.

 

DSC_2456r.jpg

fot. K. Adamczewski, od lewej: prorektor ds. Rozwoju i Finansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, mgr inż. Magdalena Szczyt, absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, laureatka konkursu, dyrektor Instytutu Budownictwa UZ i przewodnicząca komisji oceniającej prace dyplomowe studentów - dr hab. inż. Beata Nowogońska, mgr inż. Jagoda Kwiatkowska absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, laureatka konkursu, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak;

Podczas 27. Gali Budownictwa, która odbyła w Zielonogórskiej Palmiarni (21 września br.), nagrodzeni zostali absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego - autorzy najlepszych prac inżynierskich i magisterskich, w konkursie organizowanym przez Lubuską Izbę Budownictwa.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prorektor ds. Rozwoju i Finansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dyrektor Instytutu Budownictwa UZ i przewodnicząca komisji oceniającej prace dyplomowe studentów - dr hab. inż. Beata Nowogońska, marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak, zastępca prezydenta Zielonej Góry - Dariusz Lesicki, przewodnicząca Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Ewa Bosy, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa – Zenon Bambrowicz, dyrektor CKZiU nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze - mgr Małgorzata Ragiel oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, laureaci konkursu Lubuski Mister Budowy i laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe.


Wszystkich przybyłych gości przywitał występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. T. Kościuszki w Zielonej Górze.


Spośród zgłoszonych 17 prac dyplomowych nagrodzeni zostali następujący absolwenci naszej uczelni - autorzy prac:

•             mgr inż. Jagoda Kwiatkowska za pracę magisterską pt. „Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych hali widowiskowo-sportowej o budowie kopuły z drewna”, promotor - dr inż. Tomasz Socha;

•             mgr inż. Magdalena Szczyt za pracę magisterską pt. „Projekt wraz z wielokryterialną analizą budowy wielopoziomowego parkingu i przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze”, promotor - dr inż. Paweł Urbański;

•             inż. Karol Matuszewski, za pracę inżynierską pt. „Projekt hali do tenisa ziemnego z czterema kortami”, promotor - dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ;

•             inż.  Aleksandra Vu Van, za pracę dyplomową na kierunku architektura, promotor - dr inż. arch.  Justyna Juchimiuk;

 

Jak powiedziała prof. B. Nowogońska: - pod uwagę wzięto 17 najlepszych prac inżynierskich i magisterskich, które były bronione w tym roku. Były to prace nie tylko z kierunku budownictwo ale też architektura czy inżynieria środowiska. Spośród prac magisterskich z kierunku budownictwo znajdowały się prace o specjalnościach, jakie studenci wybierają podczas studiów czyli konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych oraz drogi i mosty. Wybrane zostały 4 równorzędne najlepsze prace. Ich autorzy otrzymali nagrody. Bardzo im gratuluję.
 

 
Podczas gali nie zabrakło słów uznania dla lubuskiego budownictwa, które wciąż się rozwija. Nagrody Lubuskiego Mistera Budowy otrzymało kilkunastu najlepszych inwestorów, wykonawców i projektantów obiektów budowlanych z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, użyteczności publicznej, przemysłowej, osiedli mieszkaniowych, adaptacji i remontów, domów inteligentnych i innych budowli, które charakteryzowały się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa czy zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.


 
Wszystkim Laureatom nagrodzonym podczas 27. Gali Budownictwa, a szczególnie naszym absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT