Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studentki architektury na UZ nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Urban_In. Miasto dla każdego

 

18 maja 2022 r.

 

22_LAUREATKI KONKURSU MINISTERIALNEGO.jpg

Kornelia Gabriela Markuszewska i Kamila Klaudia  Motyka – studentki kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie członkinie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Urban_In. Miasto dla każdego. Młodzi Pasjonaci” w dwóch obszarach tematycznych - „Miasto zielonej transformacji” i „Miasto dostępne”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnejm a realizatorem Uniwersytet SWPS w Warszawie. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: „Młodzi pasjonaci” i „Młodzi profesjonaliści”.

 


Prace w kategorii „Młodzi pasjonaci” stanowiły odpowiedź na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Na konkurs wpłynęło łącznie 138 projektów indywidualnych i zespołowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań miejskich. Jury przyznało dziesięć nagród w trzech obszarach tematycznych, w tym dwie zdobyły nasze studentki.


Praca i animacja „Lubań jako miasto dostępne dla wszystkich” wykonane przez studentkę III roku kierunku architektura, WBAIŚ UZ Kornelię Gabrielę Markuszewską zajęła I miejsce w obszarze tematycznym „Miasto dostępne (pomysły z zakresu zwiększenia swobody dostępu do architektury, transportu, produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i starszych)”.


II miejsce w kategorii „Miasto zielonej transformacji (propozycje z zakresu ekologii, wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody)” zostało przyznane studentce II roku kierunku architektura, WBAIŚ UZ Kamili Klaudii Motyce za pracę „Deszczowy Pawilon. Synergiczny kompleks ekologiczny w Chojnowie”.

W swoich opracowaniach projektowych studentki UZ  postawiły na rozwiązania innowacyjne w skali wybranych miast – Chojnowa i Lubania, a także realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju  (SDGs) i założeń Nowej Agendy Miejskiej ONZ.
 

Warto podkreślić, iż studentki architektury WBAiIŚ UZ jako członkinie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ) działającego przy Instytucie AIU, będą także reprezentowały naszą uczelnię podczas najważniejszej globalnej konferencji poświęconej zrównoważonej urbanizacji - 11. sesji „World Urban Forum (Światowego Forum Miejskiego / WUF )” w Katowicach 26-30 czerwca 2022, gdzie zaprezentują swoje opracowania konkursowe zrealizowane pod opieką merytoryczną dr inż. arch. Justyny Juchimiuk z IAIU WBAiIŚ UZ / opiekunki KN APZ. Temat  przewodni  tegorocznej 9-tej konferencji WUF  brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości-Transforming our cities for a better urban future”.

 

Gratulujemy autorkom nagrodzonych opracowań projektowych i trzymamy kciuki za czerwcowe prezentacje konferencyjne na WUF w Katowicach!Z planszami i animacjami laureatek  można będzie się także zapoznać na UZ, a dokładniej w Galerii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego działającej przy Instytucie AIU na WBAiIŚ UZ – foyer bud. A8 pod koniec czerwca. Nadmienić należy, iż w ramach wystawy wydziałowej prezentowane będą  również opracowania pozostałych studentów kierunku architektura i członków KN „APZ”, którzy brali udział w tym ministerialnym konkursie,  przechodząc do kolejnego etapu, po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Jury.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o wystawach i innych działaniach Instytutu AIU WBAiIŚ UZ w mediach społecznościowych@InstytutArchitekturyiUrbanistykiUZ.


 

 

Materiały nt. konkursu i laureatek:

https://swps.pl/images/DOKUMENTY/aktualnosci/mlodzi-pasjonaci-protokol.pdf
https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/nagrody-i-wyroznienia/32143-znamy-laureatow-i-laureatki-konkursu-urban-in-miasto-dla-kazdego-w-kategorii-mlodzi-pasjonacia

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT