Studentki pielęgniarstwa UZ wśród wyróżnionych podczas zawodów symulacji medycznej

20 listopada 2019 r.

pielęgniarki.jpg

Na zdjęciu od lewej: Eliza Bierwiczonek, Kornelia Przyczyna i Magdalena Sobczyk. Studentki II roku pielęgniarstwa, należą do studenckiego koła naukowego symulacji medycznej „SYMULANCI”. Fot. Agnieszka Żeromska-Michniewicz

W ostatni piątek, 15 listopada 2019 r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się zawody symulacji medycznej, w których drużyna z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego - trzy studentki II roku pielęgniarstwa w składzie: Eliza Bierwiczonek, Kornelia Przyczyna i  Magdalena Sobczyk - zajęła III miejsce.


Zawody symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych organizowane były w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską.


Natomiast 16 listopada br. odbyła się I rzeszowska konferencja naukowo-szkoleniowa Symulacja w edukacji medycznej w ramach realizowanych projektów na Wieloprofilowe Centra Symulacji Medycznej. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń z zakresu symulacji medycznej w odniesieniu do nowych standardów szkolenia kadr medycznych, omówieniu etapów realizacji projektów, zarządzaniu centrum symulacji medycznej oraz przedstawieniu wyników badań naukowych przeprowadzonych w warunkach symulowanych. W konferencji aktywny udział wzięła Agnieszka Żeromska-Michniewicz - kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

 Naszym studentkom serdecznie gratulujemy miejsca „na pudle”.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT