Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia z przyszłością

Fundacja_edukacja.jpg

23 października 2017 r.

 

 

Ruszyła III edycja konkursu i programu akredytacyjnego „Studia z przyszłością", który -jak co roku- służy wyróżnianiu i promowaniu nowoczesnych i innowacyjnych kierunków studiów na polskich uczelniach.  W tym roku, już po raz trzeci, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna certyfikaty jakości najbardziej przyszłościowym kierunkom i programom studiów. Warto dołączyć do tego programu i wziąć udział w rywalizacji o tytuł „Studiów z przyszłością". Szczegółowe informacje na: http://www.studiazprzyszloscia.pl .

 


Do akredytacji w III edycji programu „Studia z przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich, a także kierunki studiów podyplomowych i specjalności na kierunkach studiów, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Już po raz kolejny  certyfikatem „Studia z przyszłością" zostaną wyróżnione kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Laureaci programu będą ogłoszeni podczas uroczystej Wielkiej Gali Finałowej Konkursu w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego.   

 


Zdobycie certyfikatu jakości „Studia z przyszłością" to:


- ogólnopolska promocja kierunku studiów,


- potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, zgodnej z potrzebami rynku pracy,


- prestiż i źródło przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

 


Zgłoszenia w III edycji konkursu są przyjmowane do 16 grudnia 2017 roku.

 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.studiazprzyszloscia.pl

 

 
Zobacz więcej:


- zgłoszenie do Konkursu - kliknij!


- relacja z Gali Finałowej II edycji - kliknij!

 

- opinie Laureatów - kliknij!


- komisja akredytacyjna - kliknij!

 

 

O programie „Studia z przyszłością"


Organizatorem merytorycznym programu „Studia z przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Akredytacją „Studia z przyszłością" zostaną wyróżnione kierunki nowoczesne, innowacyjne, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. O przyznaniu certyfikatów zdecyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. Uroczystość wręczenia certyfikatów „Studia z przyszłością"   planowana jest w kwietniu 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 
Jak przystąpić do konkursu?


Kierunek studiów może zostać zgłoszony do konkursu przez rektora uczelni, jak również kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) lub kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do programu nieograniczoną liczbę kierunków studiów. Kwestionariusz akredytacyjny (druk zgłoszenia) dostępny jest na stronie:http://www.studiazprzyszloscia.pl.

 

 
Co jest oceniane?


Decydującym elementem branym pod uwagę przez komisję konkursową jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

 


Kontakt:


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail:biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 

 

Uwaga: organizatorzy przewidują opłatę akredytacyjną.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT