Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Studia z Przyszłością” i „Lider Jakości Kształcenia” – dwa certyfikaty dla kierunku prawo na UZ

1 lipca 2021 r.

prof. H. Paluszkiewicz z certyfikatem.JPG

Prof. Hanna Paluszkiewicz tuż po otrzymaniu certyfikatów. Fot. Materiały prasowe organizatora gali.

Kierunek prawo (studia jednolite magisterskie) prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu „Studia z Przyszłością”. Certyfikat odebrała prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


Kierunek prawo oprócz certyfikatu akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” otrzymał również certyfikat nadzwyczajny – „Lider Jakości Kształcenia. Jest to duże wyróżnienie dla kierunku. Jak dodaje prof. H. Paluszkiewicz: Nasza wysoka ocena punktowa spowodowała, że otrzymaliśmy dodatkowe wyróżnienie dla Wydziału - Lider Jakości Kształcenia. To bardzo mnie cieszy.


 

Gala finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” odbyła się 25 czerwca br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Konkurs współorganizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Certyfikaty akredytacyjne otrzymały najbardziej innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów prowadzone przez polskie uczelnie. Wyróżnienie to jest przyznawane za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi. Identyfikowane i wyróżniane są wybrane programy i kierunki studiów prowadzone w polskich uczelniach, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.

Ich oceny dokonuje Kapituła z udziałem wybitnych naukowców, w tym m.in. prof. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewy Kuli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, dr. Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Zbigniewa Widery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


W koncercie finałowym uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, katedr i zakładów reprezentujący szkoły wyższe z całej Polski. Listy gratulacyjne do laureatów skierowali m.in. Krystyna Szumilas –  wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2011-2013 minister edukacji narodowej, prof. Kazimierz Wiatr – przewodniczący Komisji Nauki Senatu RP, dr inż. Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk.
 

certyfikaty prawo.JPG

Certyfikaty w całej swojej krasie. Fot. Daria Legieta.

Wśród nagrodzonych i prezentowanych na Gali były studia prowadzone m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Częstochowskiej, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i wiele innych. 


W trakcie koncertu finałowego wręczenia certyfikatów akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” dokonali: Grażyna Kaczmarczyk – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Przemysław Ruta – sekretarz konkursu i dyrektor zarządzający Agencji PRC oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej Programu: prof. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski oraz prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn – Uniwersytet Łódzki.


Uroczysta gala była okazją do ogłoszenia wyników konkursu, ale także do spotkania w gronie naukowców, dyskusji o problemach współczesnej edukacji i szkolnictwa wyższego oraz wymiany dobrych praktyk odnoszących się do jakości kształcenia, nauki i kultury akademickiej.  


Warto dodać, że w tym roku uhonorowane zostały również dwa inne kierunki studiów prowadzone na UZ – inżynieria środowiska oraz geoinformatyka i techniki satelitarne (obydwa prowadzone są na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ).
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT