Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia doktoranckie


Rozpoczął się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu systemowego pt.: Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2014 r., w godz. 8.00-15.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

 

Projekt skierowany jest do osób, które:
 

1) są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej

posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora,

2) są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem doktorskim,

3) nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski,

4) są zameldowane na terenie województwa lubuskiego,

5) kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, a mianowicie w obszarze:

a) kierunków technicznych (matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych,architektury i budownictwa, informatycznych);

b) usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).

 

Stypendium wynosić będzie do 5.000 zł miesięcznie i zostanie przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy.

 

Tryb i warunki przyznawania stypendiów dla doktorantów określa Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.lubuskie.pl.

 

Informacje pod numerem telefonu: 68-45-65-434.

Szczegóły i wnioski do pobrania na stronie::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT