Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia motywujące na rok akademicki 2021/2022 dla lubuskich studentów

9 grudnia 2021 r.

stypendia.jpg

Tuż po wręczeniu stypendiów. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Dnia 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego po raz kolejny przyznał stypendia motywujące dla lubuskich studentów na mocy uchwały nr XXII/317/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2121).      

      

Głównym celem pomocy materialnej dla studentów jest wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa poprzez:

 

 • zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem,
   
 • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach,
   
 • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,
   
 • tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego,
   
 • wsparcie finansowe edukacji uzdolnionych studentów,
   
 • zbudowanie zaplecza nowej wykwalifikowanej kadry,
   
 • umożliwienie studentom poszerzania wiedzy i zainteresowań zawodowych poprzez naukę.

 

Od roku akademickiego 2018/2019  pomoc materialną w postaci stypendiów motywujących przyznano łącznie 107 studentom. 

 

W roku akademickim 2021/2022 przyznano 13 stypendiów w tym: 11 studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 2 studentom Akademii im. Jakuba z Paradyża, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy - od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

 

W spotkaniu, podczas którego wręczono stypendia uczesatniczyli między innymi: Elżbieta Anna Polak - marszałek województwa lubuskiego, Łukasz Porycki - wicemarszałek województwa lubuskiego, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. Barbara Literska - prorektor ds. studenckich UZ.Studenci którym przyznano stypendium to:
 

Bartłomiej Ostrycharz - informatyka,

Wiktoria Malinowska – biotechnologia,

Bartosz Janiszewski- informatyka,

Angelika Macierzyńska – informatyka i ekonometria,

Julia Medvey-Człapińska - informatyka i ekonometria,

Kewin Biegański – informatyka -   Akademia im. J. z Paradyża w Gorzowie Wlkp.,

Dawid Skarupski – informatyka,

Alicja Brzozowska – inżynieria biomedyczna,

Martyna Żelazowska – logistyka,

Wojciech Nowacki – ekonomia,

Żaneta Staroń – ekonomia,

Gabriela Pietruszyńska- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

Jan Kobierecki – finanse i rachunkowość - Akademia im. J. z Paradyża w Gorzowie Wlkp.Serdecznie gratulujemy przyznanych stypendiów.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT