Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia pomostowe dla studentów I roku pochodzących ze wsi bądź małych miasteczek

11 lipca 2022 r. 

KOWR.jpg

„Stypendia pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów. Program stypendiów pomostowych jest prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

 

O stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści ze wsi  i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych.


Dodatkowo, kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

 

Stypendium na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

 

Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. (Uczelnia prowadząca działalność naukową i posiadająca kategorię naukową A, A+ lub B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.)


O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

 

Kandydat do stypendium spełniający powyższe  warunki  po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/ . Aplikacja internetowa jest już  aktywna aż do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

 

Poniżej znajduje się regulamin przyznawania stypendiów pomostowych oraz klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  danych osobowych kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT