Stypendia Sejmiku Województwa Lubuskiego dla studentów pierwszego roku

6 września 2020 r.


 

Stypendium Marszałka - pion.jpg

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na stypendia dla studentów I roku studiów I stopnia i II stopnia mieszkających w województwie lubuskim i studiujących na Uniwersytecie Zielonogorskim. Co ważne i nowe – do listy kierunków uprawnionych do aplikowania zostali dołączeni studenci wybierający specjalność nauczycielską.

Student I roku I stopnia może otrzymywać nawet 1000 zł miesięcznie przez kolejnych 9 miesięcy! W rankingu liczą się przede wszystkim osiągnięcia studenta - wysoka średnia w szkole ponadpodstawowej oraz ocena z matury (szczegóły znajdują się w Regulaminie).

 

Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach w województwa lubuskiego. Studenci mogą otrzymać pieniądze w formie stypendiów motywujących lub na założenie firmy. Może to być maksymalnie jeden tysiąc złotych miesięcznie (stypendia motywujące) lub jednorazowe wsparcie w kwocie pięciu tysięcy złotych na stypendia na założenie firmy.

 

  • Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia mogą aplikować o stypendia motywujące;
     
  • Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mogą ubiegać się o stypendia na założenie firmy (stypendia przedsiębiorcze).

Regulamin konkursu oraz wzory wniosków znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

https://www.lubuskie.pl/cms/226/kontakt_stypendia_naukowe_tworcze_i_artystyczne

w zakładkach: Dla mieszkańca – Stypendia Marszałka – Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni/ – Dokumenty do pobrania: https://www.lubuskie.pl/cms/223/dokumenty_do_pobrania).

 

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod numerem telefonu: 68 45 65 588.


Decyzję o kolejnej edycji stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla lubuskich studentów sejmik województwa podjął na początku września 2020 roku. Teraz nadchodzi pora na składanie wniosków – dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do 20 października 2020 roku.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT