Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sukces Absolwentki Pedagogiki UZ

10 listopada 2015 r.

 

Beata Kałużna.JPG

 

Z radością informujemy, że Pani mgr Beata Kałużna – absolwentka (2015 r.) Pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka) otrzymała wyróżnienie w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorską organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Konkursie brały udział prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.


Komisja Konkursu „OTWARTE DRZWI” przyznała Pani Beacie wyróżnienie w kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej.


Wyróżniona praca nosi tytuł „Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych Zielonogórzanek”. Powstała ona w Katedrze Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej (obecnie: Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki) pod kierunkiem promotorów: dr Jolanty Lipińskiej – Lokś i dr Heleny Ochonczenko.


Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody laureatom i osobom wyróżnionym odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Warszawie.

 

 

 

Gratulujemy Wyróżnionej i Promotorom

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT