Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sukces absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UZ w egzaminach wstępnych na aplikacje

5 marca 2020 r.

PIERWSZE absolutorium na  WPA.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski. Pierwsze absolutorium studentów prawa na UZ miało miejsce 7 lipca 2019 r.

Dzisiaj w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyła się konferencja prasowa prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz – dziekana WPA UZ, z udziałem prof. Wojciecha Strzyżewskiego – prorektora ds. studenckich UZ. 


Tematem konferencji była prezentacja wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą pierwszego rocznika absolwentów prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Jak podkreślił prof. W. Strzyżewski, kiedy przed 6. laty na Uniwersytecie Zielonogórskim powoływano Wydział Prawa i Administracji, towarzyszyły temu duże oczekiwania społeczne. Dlatego wyniki egzaminów wstępnych na poszczególne aplikacje, w których brali udział absolwenci prawa z UZ, były tak istotne. Stały się one niejako podsumowaniem doświadczeń wynikających z 5.letniego kształcenia studentów. Sprawdzianem, jak – już absolwenci UZ – radzą sobie na tle kolegów z innych uczelni.


W dniach 24-25 lutego br. podczas XII konferencji ministra sprawiedliwości z udziałem dziekanów wydziałów prawa wyższych uczelni, odbywającej się w Popowie, Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w całym kraju 28 września 2019 r.


Jak wyjaśniła prof. H. Paluszkiewicz, te egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Polsce, o tej samej godzinie, a biorący w nich udział absolwenci prawa z różnych uczelni, otrzymują do rozwiązania te same testy.


Wśród 6 350 kandydatów na aplikacje z całej Polski z 51 wydziałów prawa znaleźli się także pierwsi absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (50 z 93 absolwentów).


Wyniki egzaminacyjne (średnia zdobytych punktów) uzyskane przez absolwentów podczas egzaminów na aplikacje plasują zielonogórski Wydział Prawa i Administracji na 12 pozycji w rankingu wydziałów prawa, w którym pierwsze miejsce od lat zajmuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a kolejne m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański. Na liście rankingowej WPA UZ wyprzedza m.in. Uniwersytet im. M. Kopernika, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Rzeszowski, KUL i wiele innych.


W grupie wydziałów prawa, z których w 2019 roku przystąpiło do egzaminów na aplikacje mniej niż 196 osób (między 20-90 absolwentów) Wydział Prawa i Administracji UZ zajął I miejsce z wynikiem tzw. zdawalności (uzyskanie oceny pozytywnej z testu) na poziomie 58 proc.


Na aplikację adwokacką dostało się 78,6 proc. zdających absolwentów WPA UZ, na aplikację radcowską 51, 5 proc., a na aplikację notarialną 50 proc. Jedna osoba (z 10 przystępujących) pokonała wszystkie etapy egzaminu na aplikację sędziowską i została przyjęta do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.


Odsetek „dostawalności” na aplikacje w grupie absolwentów studiów niestacjonarnych na WPA UZ jest najwyższy w kraju – na poziomie 63,6 proc.  (średnia krajowa 54,6 proc.).


Jak dodała prof. H. Paluszkiewicz wskaźnik „dostawalności” na aplikacje jest bardzo ważny. Zarówno egzamin na aplikację, jak i ten przeprowadzany na jej zakończenie, to  egzaminy państwowe. Ich wyniki są publikowane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To swoisty ranking wydziałów prawa na poszczególnych uczelniach. Zaglądają na nie maturzyści, którzy chcą podjąć studia prawnicze. Porównują, z jakich uczelni pochodzą absolwenci wydziałów prawa, którzy dostali się na aplikacje.


Swoje wystąpienie prof. H. Paluszkiewicz zakończyła gratulacjami, adresowanymi do wszystkich absolwentów, którzy rozpoczęli dalsze kształcenie zawodowe na aplikacjach prawniczych, życząc im zadowolenia z wybranej ścieżki kariery zawodowej i dalszych sukcesów. Absolwentom, którym zabrakło zaledwie kilku punktów do wymarzonej aplikacji życzyła powodzenia na egzaminach w 2020 roku, a wszystkim pracownikom WPA, których wkładu w przygotowanie absolwentów do egzaminów na aplikacje nie można przecenić, złożyła podziękowanie za ich zaangażowanie i trud.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT