Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sukces studentów UZ na Night of The Living Devs 2015

15 grudnia 2015 r.

 

Night of The Liv­ing Devs 2015 to już 4 edy­cja 24 godzin­nego hackathonu orga­ni­zowanego przez firmę Microsoft Pol­ska. W tym roku to prestiżowe wydarzanie miało zasięg między­nar­o­dowy, w którym udział wzięły drużyny państw z Europy Środkowo-​Wschodniej.

Zadaniem uczest­ników zawodów pro­gramisty­cznych było napisanie trzech różnych aplikacji w kat­e­go­ri­ach: pro­duk­ty­wność, gra i edukacja. Na napisanie każdej z aplikacji przewidziany był czas 6 godzin. W elim­i­nac­jach Pol­s­kich wzięły udział 33 drużyny z różnych uczelni wyższych w naszym kraju.

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego reprezen­towali stu­denci i absol­wenci: Kamil Feliszewski, Dawid Kuźmiński, Adam Kowal­czyk, Alicja Wol­nik, Sła­womir Krężel. Przy­go­towali i zgłosili do rywal­iza­cji w prestiżowej kat­e­gorii nar­o­dowej grę: „Too Deep”. Po prezen­tacji wszys­t­kich aplikacji w wyniku głosowa­nia na najlep­szą aplikację nar­o­dową wybrano grę przy­go­towaną przez stu­den­tów naszego wydzi­ału. Co więcej gra wygrała również w kat­e­gorii najlep­szej aplikacji międzynarodowej!

 

 

WP_20151212_17_27_56_Pro.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT