Sukces studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

27 kwietnia 2020 r.

 

Sześciu studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego zakwalifikowali się do prestiżowego programu TopYoung100 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to studenci kierunku logistyka: Joanna Bartoszek, Liana Maliarchuk, Iga Musielak, Natalia Pijecka, Przemysław Tyliszczak oraz kierunku zarządzanie: Natalia Nadolna.


Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw i pochodnych w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Program jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. (https://topyoung100.pl/)


Jest to wielki sukces przede wszystkim dla grona naszych reprezentantów, ale także dla wydziału i jego kadry dydaktycznej. Studenci przeszli przez ciężki etap rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania dotyczące nowego szlaku jedwabnego i rozwiązań logistycznych dla przedsiębiorstw. Są w gronie 76 najlepszych studentów z Polski, którzy zostali przyjęci do tego programu.

Uniwersytet Zielonogórski z uwagi na poziom studentów "wypadł" lepiej, niż czołowe polskie uczelnie ekonomiczno-techniczne. Po raz pierwszy do programu została przyjęta studentka pierwszego roku - z uwagi na jej osiągnięcia oraz kompetencje - i jest to reprezentantka naszego uniwersytetu!


Gratulujemy!

 

 

logo WEiZ.jpg Top Youg - banner.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT