Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Świat jest matematyką” - konkurs na plakat

24.06.2014 r.

 

Organizatorzy Piątego Kongresu Młodych Matematyków Polskich, który odbędzie się w dniach 18-21 września br., ogłaszają Konkurs na plakat pt. „Świat jest matematyką”.

 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie.

 

Wymagania dotyczące plakatu:

- praca powinna być związana z dowolnie wybranym zagadnieniem, ciekawostką,   postacią itp. z zakresu matematyki,
- technika wykonania pracy dowolna,
- praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3,
- kopia elektroniczna pracy powinna być zapisana na płycie CD w postaci pliku w jednym z formatów: JPG, BMP, GIF lub PNG o rozdzielczości minimum 4960 pikseli na 3500 pikseli (300 dpi). W przypadku prac nie wykonywanych na komputerze wymagany jest skan pracy.

 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie::  należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną (przesyłka priorytet polecony) na adres Organizatora:

Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra,

z dopiskiem na kopercie Konkurs na plakat „Świat jest matematyką” 

w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.
 

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT