Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Świat potrzebuje inżynierów – podpisanie umowy patronackiej

20 kwietnia 2022 r.

podpisanie umowy z LO Sulechów.jpg

Siedzą od lewej: Beata Leśniak, prof. Maria Mrówczyńska, prof. Władysław Papacz. Fot. Kazimierz Adamczewski

Dzisiaj w rektoracie została podpisana umowa patronacka pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie. W imieniu UZ umowę podpisała dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, prorektor ds. współpracy z gospodarką, natomiast w imieniu sulechowskiego liceum umową podpisała jego dyrektor Beata Leśniak. Przy podpisaniu umowy obecny był dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ – dziekan Wydziału Mechanicznego, który będzie odpowiedzialny za realizację porozumienia ze strony uczelni. 

 

W ramach patronatu UZ zobowiązał się do wspierania kadry nauczycielskiej i zaoferował pomoc w przygotowywaniu programów autorskich oraz udostępnianie pomieszczeń do realizowania wspólnych zajęć, prowadzenia kół naukowych czy konferencji. – Uniwersytet Zielonogórski  oferuje sulechowskiemu Liceum działania  zarówno dla nauczycieli, jak np. podnoszenie kwalifikacji, czy dla uczniów, np. korzystanie z naszych laboratoriów – powiedziała przed podpisaniem umowy prof. M. Mrówczyńska. – Chcielibyśmy też aktywnie  uczestniczyć w życiu Liceum i móc prezentować szkolnej społeczności możliwości naszego Uniwersytetu. Bardzo się cieszę, że otwiera się taka możliwość – dodała.

 

Beata Leśniak, dyrektor szkoły przypomniała, iż współpraca obu instytucji trwa już od pewnego czasu. Wcześniej LO nawiązało kontakty z Instytutami: Nauk o Polityce i Administracji; Psychologii oraz Nauk Biologicznych. Podpisana dzisiaj umowa patronacka to niejako nowe otwarcie, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych.

- Uczniowie klas politechnicznych i ścisłych już czekają na te zajęcia, szczególnie komputerowe. Odwiedziliśmy  Wydział Mechaniczny podczas Dni Otwartych i klasy które uczestniczyły wówczas w pokazach wyniosły z nich bardzo pozytywne wrażenia. Młodzież jest bardzo zadowolona, a z mojej informacji zwrotnej wynika, że wielu uczniów chciałoby tutaj wrócić i studiować na tym Wydziale – powiedziała dyrektor Beata Leśniak. 

 

Prof. Władysław Papacz – dziekan Wydziału Mechanicznego UZ nie kryje zadowolenia z podpisania tej umowy. Liczy na pozyskanie nowych kandydatów na studia. – Otwieramy nasz Wydział dla uczniów, aby mogli doświadczać różnego rodzaje zjawisk – fizycznych czy mechanicznych – w nadziei, że zechcą u nas studiować, … bo świat potrzebuje inżynierów. Będą projektować maszyny oraz urządzenia, po to, aby łatwiej i lepiej nam się żyło. Dlatego niezmiernie się cieszę z podpisania tej umowy – powiedział.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT