Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

13 listopada 2019 r.

Tydzień Przedsiębiorczości zwykły.jpg


W najbliższy poniedziałek, 18 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Jest to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, organizowana od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. Na Uniwersytecie Zielonogórskim ŚTP odbywa się już po raz 9. Organizatorem wszystkich imprez na naszej uczelni będzie Biuro Karier.


W Lubuskiem BK jako pierwsze dołączyło do tego wydarzenia. Od 18 do 22 listopada BK zaprasza studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na spotkania i konsultacje z przedstawicielami Loży Ekspertów, w skład której w tym roku weszli przedstawiciele: Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, Urzędu Miasta Zielona Góra (Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej), Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Warto też wypełnić testy kompetencji społecznych i poznawczych, których wyniki pomogą nam poznać swoje predyspozycje do prowadzenia własnej firmy.


Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. W jej trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.
W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi na całym świecie, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Imprezy organizowane w listopadzie są dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców.
 
Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w przygotowanie tego przedsięwzięcia.
 


Szczegółowy program  ŚTP 2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim
 
poniedziałek 18 listopada – piątek 22 listopada 2019:

Czy i jakim mogę być przedsiębiorcą? – testy kompetencji społecznych i poznawczych (do wypełnienia w wersji internetowej)


wtorek 19 listopada 2019


9.30-13.00 – Biuro Karier - Open Office, Loża ekspertów*
miejsce: hol bud. A-16  Kampus B - ul. Aleja Wojska Polskiego 69


środa 20 listopada 2019 r.

9.30-13.00 – Biuro Karier - Open Office, Loża ekspertów*

miejsce: hol bud. A-29  Kampus A - ul. prof. Z. Szafrana 4a
 
 
*LOŻA EKSPERTÓW:
 
Przedstawiciele  Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, działającego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,  przedstawią informacje na temat aspektów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania na ten cel pożyczki.
Dodatkowo przedstawią możliwości pozyskiwania pożyczek zarówno inwestycyjnych jak i inwestycyjno - obrotowych na rozwój młodych  firm (start-up).
 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze / Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
Przy stoisku informacyjnym wszyscy zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Uzyskają informacje dotyczące m.in. możliwości dofinansowania ich projektów oraz realizowanych inicjatyw z Funduszy Europejskich. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistami na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, kursy, staże, wolontariat europejski. To szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.


Urząd Miasta Zielona Góra - Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.

Przy stoisku będzie można dowiedzieć się m.in.:

1) Jak założyć własną firmę:
a) metody rejestracji firmy,
b) wypełnienie wniosku CEIDG-1,
c) wybór profilu działalności
d) rejestracja firmy przez cudzoziemców.

2) Jak ustanowić pełnomocnika i prokurenta?

3) Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

4) Z jakich dobrowolnych ulg ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy?

5) Jakie są nowe ułatwienia i funkcjonalności dla przedsiębiorców?


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze:
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak założyć organizację pozarządową, czym różni się fundacja od stowarzyszenia, skąd pozyskiwać fundusze na działalność takich organizacji przyjdź do stoiska OWES.


Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra  - przy stoisku dowiesz się jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jak skorzystać z innych form aktywizacji zawodowej.
 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT