Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Szkoła ćwiczeń” – projekt wart kontynuacji

30 czerwca 2021 r.

palmiarnia I rząd.jpg

W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Jarosław Skorulski, prof. Wojciech Strzyżewski, dr Anita Famuła, Andrzej Brychcy. Fot. Katarzyna Doszczak

Wczoraj, 29 bm. w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szkoła ćwiczeń w SP18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim”, w którym Uniwersytet Zielonogórski był aktywnym partnerem. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra Jarosław Skorulski, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agata Miedzińska i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze Andrzej Brychcy. Liderem projektu była Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Uczestnikami projektu byli również: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury. Projekt był realizowany od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r., a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Projekt zajął I miejsce w województwie lubuskim na liście rankingowej MEiN i otrzymał 1 297 520, 30 zł dofinansowania. Szkołami współpracującymi były szkoły podstawowe z Zielonej Góry, Leśniowa Wielkiego i Nietkowa. W ramach tego projektu aktywnie podejmowały wiele wspólnych działań. Głównym celem projektu było podwyższenie jakości kształcenia nauczycieli i studentów z zakresu: matematyki, nauk przyrodniczych, ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) i języków obcych (angielskiego i niemieckiego) oraz aktywizacja współpracy szkół, placówek i instytucji wspierających to przedsięwzięcie
 

Dzięki projektowi udało się wyposażyć pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt. Zorganizowano znaczną liczbę konferencji dydaktyczno-naukowych, warsztaty metodyczne, seminaria naukowe, wykłady, praktyki dla studentów kierunków pedagogicznych, lekcje otwarte dla nauczycieli, stworzono również sieć współpracy i wymiany doświadczeń w formie stacjonarnej i on-line.

Dr Anita Famuła z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego – koordynatorka merytoryczna projektu zapowiedziała, że będzie on kontynuowany. Mówiła: Przewidujemy dalszą współpracę Uniwersytetu ze Szkołą Ćwiczeń i pozostałymi partnerami, czyli Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i 7 innymi szkołami w Zielonej Górze. Wartością dodaną tej inicjatywy jest to, że dzięki udziałowi w projekcie nasi studenci, którzy studiują na specjalnościach nauczycielskich, mieli możliwość zaliczenia w tych placówkach obowiązkowych praktyk. Otworzyło nam to również przestrzeń do nawiązania współpracy i porozumień z interesariuszami zewnętrznymi. Wykonaliśmy ewaluację na zakończenie projektu i wszyscy są bardzo nią usatysfakcjonowani. Jeżeli chodzi o samą organizację praktyk, to studenci są bardzo zadowoleni, bo nie musieli sami szukać ich miejsca – w projekcie mieli wszystko gotowe. Na Wydziale Nauk Społecznych UZ ustaliliśmy, że jeden dzień w tygodniu będzie przeznaczony wyłącznie na praktyki. To też daje studentom możliwość pełnego uczestniczenia w życiu szkoły. Efektem projektu będą również publikacje naukowe.

 

Projekt będzie kontynuowany przez następne 5 lat (do 2026 roku), a sfinansuje go Miasto Zielona Góra.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT