Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Teraz Polska Promocja i Rozwój - konkurs na najlepszą pracę magisterską

22 września 2016 r.

 

logo TPP 2015.jpg

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz dziesiąty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Prace konkursowe o kulturze polskiej powinny nawiązywać do problematyki promocji kultury w kraju i za granicą, wpływu dokonań wybitnych twórców i instytucji na wizerunek Polski, wpływu inicjatyw społeczno-kulturalnych na rozwój regionów i kraju, promocji Polaków i ich twórczości w obrębie kultury, dobrych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

 

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

 

Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

- poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
- pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
- streszczenie pracy
- notkę biograficzną autora
- kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
- kopię promotorskiej recenzji pracy

 

Termin zgłoszeń upływa 20 października 2016 r.

 

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).   

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT