Transgraniczne wyjazdy edukacyjne

20 czerwca 2019 r.

 

Fot.1.JPG

Z początkiem roku ruszyły transgraniczne wyjazdy edukacyjne młodzieży i studentów związane z realizacją projektu pn. „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB”. 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Liderem projektu jest Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. Cottbus, zaś Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra pełnią rolę partnerską. Kierownikiem projektu jest Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Krautz z Katedry Energetyki Zawodowej Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg. Koordynatorem polskiej części projektu jest dr inż. Anna Staszczuk z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.


Koncepcja projektu została rozwinięta w wyniku współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg, a także szeroko zakrojonej publicznej dyskusji w regionie.


Niemiecko-polski projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów obu uczelni, jak również pedagogów, nauczycieli akademickich i dalszych partnerów regionalnych.


Przygotowana oferta edukacyjna opiera się na praktyce i najnowszych badaniach naukowych prowadzonych przez naukowców z UZ i BTU C-S w bardzo aktualnym i perspektywicznym temacie, jakim jest magazynowanie energii i efektywność energetyczna.


W ramach projektu przewidziano przede wszystkim jednodniowe wyjazdy edukacyjne do utworzonego po obu stronach granicy Niemiecko-Polskiego Centrum Kształcenia. W Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie naukowcy z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przygotowali stanowiska edukacyjne związane z magazynowaniem energii cieplnej, takie jak: stanowisko do badań komina słonecznego, stanowisko do badań procesów krzepnięcia materiałów PCM, czy też Laboratorium „Zielonej Energii”. Ponadto uczestnicy mogą zapoznać się z wybranymi laboratoriami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii PNT. Z kolei w Cottbus uczestnicy projektu mogą zapoznać się z zagadnieniami chemicznego i elektrycznego magazynowania energiiw Centrum Badawczym Magazynowania Wodoru, na Kompleksowym Stanowisku Badawczym Odnawialnych Źródeł Energii, czy też w Laboratorium Baterii. Dodatkową atrakcją przewidzianą dla uczestników projektu jest możliwość zapoznania się z zasobami Biblioteki UZ oraz Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów na BTU C-S.


W ramach projektu przewidziano także kilkudniową niemiecko-polską Akademię Letnią dla studentów obydwu uczelni oraz ofertę e-learningu.


Dotychczas zrealizowano łącznie ponad 10 wizyt edukacyjnych dla młodzieży z zielonogórskich szkół średnich oraz gimnazjalistów z Cottbus, a także studentów BTU C-S i UZ. Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyjazdach wzięli udział studenci architektury oraz inżynierii środowiska. Po wakacjach przewidziane są zajęcia edukacyjne dla kolejnych grup.


Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku  i potrwa do końca września 2021 roku.

 

 

   

 

Fot.11.JPG Fot.12.JPG Fot.2.JPG Fot.3.JPG
Fot.4.JPG Fot.6.JPG Fot.7.JPG Fot.8.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT