Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trójmorze tematem konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim

13 maja 2022 r.

 

18 maja br. (środa) o godz. 9.00 w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 zostanie otwarta dwudniowa Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY, organizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UZ. Współorganizatorami Konferencji jest periodyk „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense. Patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej oraz Rozwoju i Technologii.

 

 

Konferencję otworzą: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Marcin Ociepa i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

 

Konferencja odbędzie się w formule dwudniowej (18-19 maja 2022 r.). W pierwszym dniu odbędą się wystąpienia panelowe gości specjalnych oraz dyskusje pomiędzy ekspertami w formie round table, dotyczące wyzwań dla stabilności państw Trójmorza oraz ich bezpieczeństwa energetycznego. Drugi dzień konferencji będzie poświęcony debacie na temat infrastruktury i powiązań gospodarczych w Europie Środkowej oraz roli Chin w regionie.

 

Z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów oraz ich zasięg geograficzny, do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone ośrodki badawcze zarówno z Polski, jak i pozostałych państw Inicjatywy Trójmorza.

 

Równolegle do dyskusji panelowych odbędzie się Young Experts Day (konkurs referatów młodych ekspertów). Jest to inicjatywa skierowana do młodych, perspektywicznych studentów, naukowców i badaczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

 

W dobie intensywnych przemian w globalnym układzie sił, wywołanych rosnącym znaczeniem państw Azji (zwłaszcza Chin), imperialnymi aspiracjami Rosji, niestabilnością na Bliskim Wschodzie i w Afryce skutkującą problemem imigracyjnym, a także w obliczu postępujących zmian klimatu, wspólne wyzwania, przed jakimi stają członkowie Inicjatywy, wybiegają jednak daleko poza aspekty gospodarcze. Tym samym idea intensyfikacji współpracy pomiędzy państwami Trójmorza powinna uwzględniać także wielowymiarowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w istotny sposób rzutują na perspektywy realizacji głównych założeń ekonomiczno-gospodarczych Inicjatywy.

 

W związku z powyższym powstała istotna luka badawcza w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa, obejmująca obszar współpracy państw Trójmorza. Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY stanowi próbę jej uzupełnienia poprzez stworzenie platformy do wymiany poglądów na temat potencjalnych obszarów współpracy członków Inicjatywy.

 

Cele konferencji:

-        Podjęcie debaty na temat dynamicznych zmian w sytuacji międzynarodowej oraz wynikających z nich wyzwań dla państw Trójmorza, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i gospodarczego.
 

-        Wskazanie państwom Inicjatywy potencjalnych kierunków współpracy, które zwiększą ich bezpieczeństwo oraz zapewnią im skuteczniejszą realizację strategicznych interesów.
 

-        Stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów dla przedstawicieli państw Trójmorza ze świata nauki, polityki, wojskowości oraz niezależnych ekspertów, która zaowocuje wizją powstania nowych obszarów i kierunków rozwoju współpracy.

 

Więcej informacji na stronie Konferencji: https://3s1o.org/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT