Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trwa międzynarodowy projekt badawczy Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reformy prawa rodzinnego w Szwajcarii. Podejście komparatystyczne modelowym rozwiązaniem dla Polski?

25 czerwca 2021 r.

Wudarski 2021 _2.jpg

Dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ. Fot. archiwum prywatne.

Dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ – kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) od kilku miesięcy przebywa na Uniwersytecie w Zurichu, gdzie realizuje międzynarodowy projekt badawczy - Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reformy prawa rodzinnego w Szwajcarii. Podejście komparatystyczne modelowym rozwiązaniem dla Polski?

 

W ramach projektu prof. A. Wudarski przeprowadził wykłady gościnne z zakresu komparatystyki prawa rodzinnego w Instytucie Nauk Prawnych na szwajcarskim uniwersytecie. Dotyczyły one między innymi zawarcia i rozwiązania małżeństwa oraz skutków prawnych z tym związanych. Wykłady obejmowały prawo polskie, szwajcarskie oraz niemieckie i miały charakter interdyscyplinarny. Uwzględniono w nich specyfikę historyczno-społeczną porównywanych porządków prawnych, a także dorobek Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ramach wykładów poruszono szereg aktualnych i kontrowersyjnych zagadnień dotyczących chociażby skutków prawnych zaręczyn, małżeństw kościelnych, związków partnerskich, jednopłciowych związków małżeńskich, pozornych małżeństw i rozwodów, nieważności małżeństwa, a także przesłanek rozwodowych i alimentacyjnych. Rozwiązania prawne oceniono przede wszystkim z perspektywy dobra dziecka, ale także z kontekście transgranicznym z uwzględnieniem reguł międzynarodowego prawa prywatnego. Wykłady stanowią integralną część projektu NAWA, a jednocześnie idealnie wpisują się w trwającą właśnie w Szwajcarii debatę związaną z przygotowaniami do referendum dotyczącego dopuszczalności małżeństw jednopłciowych.

 

Przebywając za granicą prof. A. Wudarski został także zaproszony do udziału w międzynarodowym projekcie prawnoporównaczym dotyczącym sytuacji prawnej związków konkubenckich – The Legal Status of De Facto Relationships. Badaniami kieruje prof. Jens Scherpe (Uniwersytet Cambridge) oraz dr Andy Hayward (Uniwersytet w Durham). W projekcie biorą udział eksperci z zakresu prawa rodzinnego reprezentujący ponad 40 porządków prawnych. Arkadiusz Wudarski jest odpowiedzialny za raport krajowy, dotyczący sytuacji prawnej w Polsce. Wyniki badań będą opublikowane w 2022 r. w monografii zbiorowej w wydawnictwie Intersentia, specjalizującym się w publikacjach z zakresu komparatystyki prawa rodzinnego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT