Twórczość więzienna – konferencja naukowa na UZ

3 marca 2015 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski wraz z Penitencjarnym Kołem Naukowym PRISON oraz Aresztem Śledczym w Zielonej Górze zaprasza  na międzynarodową konferencję naukową pt.: Twórczość więzienna: Resocjalizacja poprzez sztukę  wizualną jako forma aktywności korekcyjno-terapeutycznej wśród osadzonych.
(Kunst im Gefängnis: Resozialisierung durch visuelle Kunst als aktive korrektur-therapeutische Form bei Inhaftierten).

 

Konferencja odbędzie się 24 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w Głównym Gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Woj. Polskiego 69, na Kampusie B w auli 8.

 

Organizatorami konferencji są: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski - Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek - opiekun Koła Naukowego PRISON  oraz mjr mgr Dariusz Rączkowski -dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

 

 

zaproszenie.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT