Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ukazała się „Trwałość mostów stalowych” – monografia prof. Adama Wysokowskiego z IB UZ

5 października 2022 r. 

OKŁADKA KSIĄŻKI prof. A. Wysokowskiego.jpeg

Kilka dni temu ukazała się monografia prof. Adama Wysokowskiego z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego zatytułowana "Trwałość mostów stalowych", wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami i zajmujących się ich szeroko pojętym utrzymaniem oraz projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów specjalności w ramach dyscypliny inżynieria lądowa i transport.
 

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. „przemysłu”, prac wdrożeniowych,  ale także grantów naukowo-badawczych, tak krajowych jak i zagranicznych.


Przedstawione zagadnienia stanowią szerokie spectrum wiedzy z wielu dziedzin, które są wzajemnie ściśle związane. Dotyczy zarówno sposobu właściwego konstruowania obiektów mostowych, stosowanych technologii i używanych materiałów, jak też jakości samego procesu ich wznoszenia. Ma to też bezpośredni  związek z poziomem utrzymania obiektów w trakcie ich eksploatacji, wielkością przeznaczonych nakładów finansowych na ten cel, jak również z metodami zarządzania drogową i kolejową gospodarką mostową (w tym BIM i LCA).


Monografia została przygotowana na bazie wieloletniej działalności autora w dziedzinie mostownictwa, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym.


Właściwe docenienie problematyki trwałości mostów stalowych stanowiących ogromny majątek narodowy, jest bardzo istotne pod względem technicznym i bezpieczeństwa ale, co również ważne pod względem właściwości użytkowych oraz zasad ekonomiki, a także wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego. Właśnie to przesłanie było głównym motywem opracowania monografii.  


Na końcową formę i czytelność publikacji duży wpływ miały cenne uwagi  i sugestie uznanych recenzentów w osobach prof. Kazimierza Furtaka i prof. Wojciecha Radomskiego, chociażby cytując: 


„Niniejsza praca jest pierwszym tego typu opracowaniem w języku polskim. Zagadnienie trwałości obiektów mostowych zostało potraktowane całościowo. Bardzo ważne i cenne są zestawienia jako efekt przeprowadzonych przeglądów. Dają one jasny pogląd związany ze stanem technicznym obiektów mostowych i ich trwałością, a także jak ważne są przeglądy i bieżące utrzymanie. Ważne i cenne są także podane przykłady obliczeniowe oraz porady praktyczne”.


Z recenzji prof. Kazimierza Furtaka, dr h.c.m. 
Politechnika Krakowska


„Wartość merytoryczną monografii ocenić można jako wysoką. Jest to dzieło w dużej mierze oryginalne, oparte na wieloletnim osobistym doświadczeniu autora. Widać to w wielu fragmentach poszczególnych rozdziałów oraz w wykazach piśmiennictwa, w których wykazane są liczne pozycje jego autorstwa lub współautorstwa”

Z recenzji prof. Wojciecha Radomskiego, dr h.c.m. 
Politechnika Bydgoska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka„Trwałość mostów stalowych” 

Adam Wysokowski 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022 r.

Liczba stron: 684 

ISBN:    9788301221843. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT