Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Umowa o współpracy między Lumel S.A a Uniwersytetem Zielonogórskim podpisana!

4 marca 2020 r.

 

DSC_7350r.jpg

fot. K.Adamczewski, na zdjęciu: prof. Tadeusz Kuczyński - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dineshkumar Musalekar - Prezes Zarządu Lumel S.A.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński i Prezes Zarządu Lumel S.A.   Dineshkumar Musalekar podpisali dziś umowę o współpracy na polach: badawczym, dydaktycznym oraz promocyjnym.

 

Współpraca pomiędzy Lumel S.A a Uniwersytetem umożliwi:

 

- wzajemny transfer wiedzy i doświadczenia oraz stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju zarówno dla firmy, studentów, jak i kadry naukowej;

 

- wspólne inicjowanie badań naukowych oraz realizowanie różnorodnych projektów w oparciu o bazę techniczną firmy i zaplecze naukowe Uczelni;

 

- aktywne włączenie się Lumel S.A. w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich, poprzez organizowanie dla studentów staży i praktyk.

 

 

 

 

 

 

 

Umowa obejmuje współpracę w zakresie:

 

- wspólnego uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych, usług doradztwa technicznego i technologicznego, upowszechniania wyników osiągniętych na podstawie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, wspólnych działań zmierzających do wdrożenia w praktyce wyników tych prac,

 

- wspólnego prowadzenia prac dyplomowych, organizacji praktyk oraz staży studenckich i doktoranckich oraz dostosowania programu studiów do realiów rynku pracy, organizacji wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów oraz współpracy  przy promocji kształcenia w zawodach związanych z branżą elektryczną, energetyczną, informatyczną,

 

- rozwoju technologii i techniki w dziedzinie metrologii, monitorowania, wizualizacji i pomiarów związanych z przebiegiem procesów przemysłowych, w tym szczególnie z gospodarowaniem energią elektryczną, efektywniejszego wykorzystania potencjału istniejącego zarówno po stronie Uczelni, jak i Lumel SA.

 

 

DSC_7344r.jpg DSC_7351r.jpg DSC_7356r.jpg
1. fot. K. Adamczewski, od lewej: prof. Tadeusz Kuczyński - Rektor UZ, Dineshkumar Musalekar -Prezes Zarządu Lumel S.A. 2. fot. K. Adamczewski, od lewej: prof. Andrzej Pieczyński - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Tadeusz Kuczyński - Rektor UZ, Dineshkumar Musalekar -Prezes Zarządu Lumel S.A., Dariusz Tront - Dyrektor R&D i Laboratorium w LUMEL S.A. 3. fot. K. Adamczewski, od lewej: prof. Andrzej Pieczyński - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Tadeusz Kuczyński - Rektor UZ, Dineshkumar Musalekar -Prezes Zarządu Lumel S.A., Dariusz Tront - Dyrektor R&D i Laboratorium w LUMEL S.A.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT