Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersyteckie Centrum Patentowe

Nauka dla Społeczeństwa

 

 

21 czerwca 2022 r.

plakat A3 dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa_doktorat wdrozeniowy_CZERWIEC.jpg

Uniwersytet Zielonogórski uzyskał pozytywną decyzję na realizację projektu „Uniwersyteckie Centrum Patentowe” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa".

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności współpracy naukowców z otoczeniem gospodarczym na rzecz innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto, upowszechnienie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką z wykorzystaniem potencjału kadrowego oraz infrastrukturalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Kluczowym elementem działań przewidzianych w projekcie jest poprawa umiejętności pracowników naukowych w zakresie patentowania w Europejskim Urzędzie Patentowym lub urzędów patentowych poza granicami Europy, co w konsekwencji powinno skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów.

 

W swoim zakresie projekt zawiera również zadania poświęcone edukacji społeczności akademickiej dotyczące technicznych i prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej oraz wsparcie merytoryczne i finansowe procedur patentowych.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał  dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” kwota dofinansowania 1 900 000,00 całkowita wartość projektu 1 900 000,00.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023 w ramach Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii pod kierownictwem dr hab. inż. Marcina Mrugalskiego prof. UZ Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT