Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersyteckie prezentacje na Tarach Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów za nami

7 marca 2022 r.

 

Prezentacja prof. R. Smoleńskiego.jpg

Prezentacja prof. R. Smoleńskiego

Po dwóch latach pandemicznej przerwy nareszcie udało się zorganizować XXVIII edycję popularnych Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów w podzielonogórskim Drzonkowie. Wśród ok. 60 wystawców znalazła się Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim. Na wspólnym stoisku zostało zorganizowane mini studio, w którym w czasie dwóch dni panowie: Mirosław Gruszecki i Tadeusz Glapa z LOIIB przeprowadzili 9 wywiadów, m.in. z prof. Marią Mrówczyńską – prorektor ds. współpracy z gospodarką i prof. Andrzejem Pieczyńskim – prorektorem ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Odwiedzający nasze stoisko mieli też możliwość wysłuchać rozmów z prof. Beatą Nowogońską - dyrektorem Instytutu Budownictwa i dr. inż. Arturem Juszczykiem - z-cą dyrektora Instytutu Budownictwa, prof. Władysławem Papaczem - dziekanem Wydziału Mechanicznego, prof. Andrzejem Obuchowiczem - dziekanem Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, dr inż. Katarzyną Łuszczyńską z Instytutu Inżynierii Środowiska oraz mgr. Jędrzejem Danilewiczem z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poza tym w targowym studiu rozmawiano również z przedstawicielami Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - dr inż. Ewą Bosy - przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB i Tadeuszem Glapą - z-cą przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB


Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się bezpośrednie prezentacje naukowców z UZ: Termowizja w budownictwie prof. Abdrahmana Alsabrego i Kompatybilność elektromagnetyczna inteligentnych miast prof. Roberta Smoleńskiego.


Przez dwa dni odwiedzający nasze stoisko mogli obejrzeć 25 prezentacji multimedialnych z UZ i LOIIB. Ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców cieszył się konkurs rysunkowy na temat budownictwa. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

 

 

 

 

 

od lewej M. Gruszecki, A. Bazan-Krzywoszxańska, Ewa Bosy, B. Nowogońska. T. Glapa.jpg Od lewej T.Glapa, Artur Juszczyk, Beata Nowogońska, Mirosław Gruszecki.jpg Od lewej Tadeusz Glapa, M. Mrówczyńska, A. Pieczyński i Mirosław Gruszecki, .jpg
1. Od lewej: M. Gruszecki - LOIIB, A. Bazan - Krzywoszańska - dziekan WBAIŚ, Ewa Bosy - przewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB , prof. B. Nowogońska - dyrektor Instytutu Budownictwa UZ, T. Glapa - z-ca przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB; 2. Od lewej: T. Glapa - z-ca przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, dr inż. Artur Juszczyk - z-ca dyrektora Instytutu Budownictwa UZ, prof. Beata Nowogońska - dyrektor Instytutu Budownictwa UZ, Mirosław Gruszecki - LOIIB; 3. Od lewej Tadeusz Glapa - z-ca przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, prof. M. Mrówczyńska - prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ, prof. A. Pieczyński - prorektor ds. Rozwoju i Finansów UZ, Mirosław Gruszecki - LOIIB;

 

 

Fot.facebook.com/LubuskaOkregowaIzbaInzynierowBudonictwa

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT