Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

22 czerwca 2017 r.
 

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku m.in. należy:

- Wystawianie faktur i not na zlecenie jednostek UZ,
- Wystawianie faktur zgodnie z zawartymi umowami stałymi,
- Sporządzanie zestawień potraceń z poborów pracowników UZ,
- Sporządzanie deklaracji podatkowych,
- Korekty deklaracji podatkowych,
- Sporządzanie wniosków do Kwestora o przelanie odpowiednich kwot tytułem należnego podatku,
- Sporządzenie wniosków do Kwestora o przelanie odpowiednich kwoty tytułem użytkowania wieczystego,
- Sporządzenie wniosków do Kwestora o przelanie odpowiednich kwoty tytułem odrolnienia gruntów.Wymagania niezbędne:

- praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Quatra Max w zakresie - wystawiania faktur i not obciążeniowych,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
- umiejętności analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność.

 

Pisemne oferty zawierające:

CV,
list motywacyjny.

 

należy składać do 28 czerwca 2017 roku w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni, ul. Licealna 9. pok. 303 lub przesłać w formie elektronicznej na adres s.szumalo@adm.uz.zgora.pl oraz a.raunke@adm.uz.zgora.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn.zm).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT