Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

17 stycznia 2019 r.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

w ramach umowy o pracę

 

 

 

Zakres obowiązków:


1.    Kompleksowa opieka nad infrastrukturą informatyczną.


2.    Układanie planu zajęć dydaktycznych.


3.    Prowadzenie strony internetowej Wydziału.


4.    Obsługa zgłoszeń użytkowników i bezpośrednie wsparcie w ich bieżącej pracy.


5.    Dbanie o optymalną konfigurację urządzeń i ich jakość dla zapewnienia wysokiej efektywności pracy.


6.    Planowanie, koordynacja i wdrażanie zabezpieczeń informacji zgromadzonych we wszystkich systemach informatycznych.


7.    Instalacje i testowanie systemów i środowisk pracy.


8.    Uczestniczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i technologicznych w zakresie realizowanych zadań.


9.    Usuwanie usterek urządzeń biurowych oraz oprogramowania.

 


Od kandydatów oczekujemy:


1.    Wykształcenia wyższego.


2.    Znajomości języka angielskiego umożliwiającego czytanie dokumentacji technicznej.


3.    Znajomości sprzętu, systemów i technologii informatycznych.


4.    Umiejętności diagnostyki uszkodzeń sprzętu.


5.    Znajomości  pracy z serwerami Linux.


6.    Znajomości zarządzania i administrowania sieciami LAN,WAN,VPN.


7.    Znajomości środowisk wirtualizacji VMWare ESXi oraz Hyper-V.   


8.    Dobrej organizacji pracy.


9.    Mile widziana praktyczna znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows Server.


10.    Komunikatywności, zaangażowania, wysokiej kultury osobistej.

 


Kandydat zobowiązany jest złożyć:


- CV,


- list motywacyjny,


- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,


- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 23.01.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl .

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

-    Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

-    Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.

-    Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

-    Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

-    Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

-    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

-    Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT