Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

4 grudnia 2017 r.

 

_DSC0389.JPG

Dyrektor oddziału lubuskiego PFRON, Andrzej Gonia, prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich UZ fot. M. Janion

Dziś o godz. 10.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane regionalne porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze strony uczelni dokument podpisał prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski, natomiast PFRON reprezentował dyrektor oddziału lubuskiego – Andrzej Gonia.


Przedmiotem porozumienia jest określenie celów współpracy na następujących płaszczyznach:

  • zwiększenia aktywności zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami poprzez wspólne uczestnictwo w targach/giełdach pracy, organizację konferencji/spotkań z osobami z niepełnosprawnościami;
  • promocji zwiększania zatrudnienia i edukacji osób z niepełnosprawnościami poprzez szkolenia dla pracowników UZ, przekazania im kompleksowej wiedzy  na temat ustawowych możliwości zatrudnienia i edukacji osób z niepełnosprawnościami;
  • dotarcie z informacją do osób z niepełnosprawnościami z terenu całego województwa lubuskiego;
  • organizacji wspólnych konferencji/szkoleń dla środowiska osób z niepełnosprawnościami;
  • promocji programów opracowanych i finansowanych przez PFRON, z których mogłyby skorzystać osoby z niepełnosprawnościami będące studentami i absolwentami UZ.

 

W 2016 r. na UZ studiowało 355 studentów niepełnosprawnych, tj. 3,21 proc. ogółu (w roku akademickim 2000/2001 było to 0,19 proc.), a sytuacją idealną byłoby zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego minimum 4 proc. studentów niepełnosprawnych w skali uczelni. I chociaż przez ostatnie lata warunki uczestnictwa studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim zdecydowanie uległy zmianie, to wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia.

 

 

_DSC0367.JPG _DSC0381.JPG _DSC0382.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT