Uniwersytet Zielonogórski poszukuje pracownika do Działu Współpracy z Zagranicą

8 czerwca 2015 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza nabór na stanowisko starszy referent/specjalista do Działu Współpracy z Zagranicą.


Warunki pracy:

godziny: 7.30-15.30
konieczność odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych
wynagrodzenie: 2 100 PLN brutto

 

Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

- obsługa współpracy bilateralnej uczelni w zakresie przygotowywania i administrowania umowami, organizacji spotkań z partnerami, przyjmowania gości

- obsługa administracyjna realizacji programu Erasmus+ (umowy bilateralne w ramach programu, prowadzenie dokumentacji i spraw studentów, wypłaty i rozliczanie stypendiów, obsługa systemów mobilności – Mobility Tool, Online Linguistic Support, organizacja kursów językowych itp.)

- obsługa strony internetowej programu i działu

- promocja programu Erasmus+ i innych ofert stypendialnych

- udział w promocji Uczelni za granicą (przygotowanie materiałów promocyjnych, prezentacji, udział w targach, spotkaniach)

- obsługa systemów informacyjnych uczelni (Dziekanat)

- przygotowanie sprawozdań w zakresie współpracy międzynarodowej

- współpraca z innymi jednostkami uczelni

- zastępowanie innego pracownika działu w przypadku jego nieobecności

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (poświadczona zewnętrznym certyfikatem językowym lub dyplomem studiów wyższych)

- umiejętność obsługi komputera oraz Microsoft Office (Word, Power Point, Exel, Outlook)

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

- list motywacyjny

- życiorys – cirriculum vitae

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kompetencje językowe

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty należy przesłać elektronicznie w formie spakowanego pliku nazwanego imieniem i nazwiskiem kandydata (zip lub rar) na adres poczty elektronicznej a.mozejko@dwz.uz.zgora.pl do dnia 10.06.2015r.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjna tylko wybrane osoby.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT