Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna współpracę z Krajowymi Producentami Leków

27 sierpnia 2020 r.

 

_DSC617322.JPG

fot. M. Janion Od lewej: Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF, rektor elekt prof. Wojciech Strzyżewski,

Uniwersytet Zielonogórski i Krajowi Producenci Leków rozpoczynają współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach farmaceutycznych. 


List intencyjny między Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego a Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisany został dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim. PZPPF  reprezentuje  15 wiodących krajowych producentów leków. Zrzesza firmy polskie i te, które zdecydowały się w Polsce rozpocząć działalność produkcyjną.


- Niezmiernie się cieszę, że możemy współpracować z branżą farmaceutyczną. Jest to branża, która rozwija się bardzo dynamicznie. Badania prowadzone przez producentów leków są niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, a nasza współpraca naukowa będzie się opierała właśnie na pracach badawczych, prowadzonych w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego . Ale będzie też dotyczyć kształcenia studentów  i doktorantów. Przypomnę, że doktoranci mogą łączyć badania naukowe na uczelni z pracą zawodową w jednostkach innowacyjnych – to tzw. doktoraty wdrożeniowe. Jestem przekonany, że ten rodzaj współpracy podniesie działalność Uniwersytetu na zupełnie inny poziom - powiedział rektor elekt prof. Wojciech Strzyżewski.
 

-  Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej rozwój wymaga współpracy uczelni i instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologiedodał Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.


- Przemysł farmaceutyczny to obecnie najintensywniej rozwijający się kierunek gospodarki. Potrzebuje wsparcia ze strony instytutów naukowych i uczelni. Dla nas jest to wielka szansa zarówno dla rozwoju naukowego, jak i dla kształcenia studentów. Planujemy uruchomienie specjalności biotechnologia farmaceutyczna. Studenci będą dobrze przygotowani m.in. dzięki możliwości odbycia praktyk i staży w firmach produkujących leki. Natomiast absolwenci będą mogli podjąć niezwykle ciekawą i dobrą pracę. Także współpraca naukowa w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych zapowiada się interesująco. Zaangażujemy nasz potencjał naukowy. Bardzo mnie cieszy chęć współpracy ze strony PZPPF - mówi prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Jak wynika z danych GUS, produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce. Najwięcej (52 proc.) przedsiębiorstw innowacyjnych stanowią wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzają producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Przemysł farmaceutyczny znajduje się też na pierwszym miejscu we wprowadzaniu innowacji produktowych.  – Jednak zyski z komercjalizacji wynalazków polskich uczonych są jednak często konsumowane są zagranicą. Dlatego tak ważna jest kooperacja nauki z krajowym biznesem zaznacza Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF- Jeśli chcemy gonić takie kraje jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi rosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda dodaje Krzysztof Kopeć.

 

Przyszłością nowoczesnej medycyny jest biotechnologia. To także perspektywiczna gałąź gospodarki, która ma w Polsce duże szanse rozwoju. Do tego potrzebny jest przyjazny ekosystem, na który złożą się stymulujące do rozwoju  ramy prawne, system finansowania, dobrze wykształcone kadry oraz współpraca sektora przemysłu i nauki. Wygasanie patentów na leki biologiczne umożliwia krajowym firmom rozpoczęcie produkcji leków biologicznych równoważnych. W wyniku konkurencji na rynku ich ceny spadają, dzięki czemu terapia te stają się bardziej dostępne. Dlatego chcąc wspierać rozwój biotechnologii w Polsce należy automatycznie obejmować refundacją krajowe leki biologiczne, które ze względu na konkurencyjne ceny umożliwiają objęcie leczeniem większej liczby pacjentów.


Podpisany w Zielonej Górze list intencyjny przewiduje prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych oraz realizację projektów związanych z opracowywaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także ich wdrażanie i komercjalizację. Zakłada też wspólny udział w programach badawczych MNiSW, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych. Zaplanowano również przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Nauk Biologicznych Uczelni, w szczególności poprzez udział firm członkowskich PZPPF w formułowaniu oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów Instytutu, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów. Elementem współpracy będzie też zaproponowany przez resort przedsiębiorczości program doktoratów wdrożeniowych. W jego ramach została uruchomiona nowa ścieżka kariery akademickiej dla doktorantów, którzy otrzymując stypendium z MNiSW mogą w ramach doktoratu podjąć współpracę z  przedsiębiorcami, by rozwiązać konkretny technologiczny problem firmy

 

 

 

DSC_8063r.jpg DSC_8079r.jpg DSC_8082r.jpg
1. fot. K. Adamczewski. Od lewej: Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski, Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF, prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ; 2. fot. K. Adamczewski. Od lewej: Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski; 3. fot. K. Adamczewski. Od lewej: Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF, prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ, Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski;
logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg Krajowi_Producenci_Leków_zwarty.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT