Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski zacieśnia współpracę z tureckimi uczelniami

16 września 2022 r.

Na początku września 2022 r. delegacja Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie: dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, mgr inż. Katarzyna Łasińska - kanclerz UZ oraz dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ - pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej, udała się z wizytą do Turcji. Tam przedstawiciele UZ odwiedzili pięć uniwersytetów. Celem wyjazdu było zacieśnienie współpracy naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami: Gaziantep University, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Recep Tayyip Erdogan University, Pamukkale Üniversitesi oraz Manisa Celal Bayar University.Najdłużej, bo od 2014 r. Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z Gaziantep University. Współpraca z tą uczelnią obejmuje wymianę studentów w ramach programu Erasmus+ na kierunkach filologia angielska, filozofia, socjologia oraz pedagogika. Wizyta w Turcji była okazją do aktualizacji porozumienia z Pamukkale Üniversitesi w Denizli. Podpisano nową umowę o współpracy z tą uczelnią i wymianie na kierunkach: edukacja muzyczna, filologia angielska oraz filozofia.


Natomiast İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi w Gaziantep dołączył do listy uczelni współpracujących z Uniwersytetem Zielonogórskim. Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy pomiędzy UZ a tą turecką uczelnią w zakresie wymiany studentów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, informatyka oraz elektrotechnika.Potencjalne możliwości współpracy naukowej w ramach projektów naukowych i wymiany kadry naukowej oraz studentów omówiono podczas wizyty na Recep Tayyip Erdogan University w Rize. Wymianę studentów z tą uczelnią na kierunkach filozofia, matematyka i filologia angielska Uniwersytet Zielonogórski prowadzi od 2016 r. Ostatnią z uczelni, którą odwiedzili przedstawiciele UZ, był Manisa Celal Bayar University, gdzie przeanalizowano dotychczasową współpracę w ramach programu Erasmus+, a także omówiono możliwości rozszerzenia współpracy na innych obszarach. Dyskutowano o wspólnych planach na przyszłość, również w obszarze pozyskiwania projektów naukowych. W ramach obowiązującej od 2017 r. umowy o współpracy z tym uniwersytetem w ramach programu Erasmus+, Uniwersytet Zielonogórski prowadzi wymianę studencką na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, filologia angielska, filozofia, matematyka, informatyka i ekonometria, informatyka oraz politologia.

 

Wszyscy uczestnicy tego roboczego wyjazdu oceniają, że były to bardzo efektywne rozmowy, które zaowocują zwiększeniem dotychczasowej wymiany zarówno studentów, jak i pracowników naukowych.

 

Poniżej fotorelacja z podróży do tureckich uniwersytetów. Fot. Archiwum UZ.

Turcja 1.jpg Turcja 2.JPG Turcja 3.jpg
Turcja 4.jpg Turcja 5.jpg Turcja 6.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT