Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski został członkiem KRAUM

2 listopada 2020 r.

 

KRAUM-logo.png

Uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych Uniwersytet Zielonogórski z działającym w jego ramach Collegium Medicum otrzymał status członka stowarzyszonego KRAUM. Naszą Uczelnię będzie w tym gremium reprezentował prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest:

 

 • wypracowanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych,
   
 • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych,
   
 • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych,
   
 • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali, dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP,
   
 • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej,
   
 • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,
   
 • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest również członkiem:

 

- Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którą tworzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.


- Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest zacieśnianie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.


- Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), która jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.

 

 

O KRAUM

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. przez Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni.

Pierwotny KRAMP (Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce) reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych).

W skład KRAUM, wchodzą:

 

Członkowie zwyczajni:

1.            Gdański Uniwersytet Medyczny,

2.            Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

3.            Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy,

4.            Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

5.            Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,

6.            Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

7.            Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum,

8.            Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

9.            Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

10.          Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

11.          Warszawski Uniwersytet Medyczny,

12.          Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

13.          Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Członkowie stowarzyszeni:

1.            Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

2.            Uniwersytet Zielonogórski Collegium Medicum

 

Status członka zwyczajnego może otrzymać uczelnia dopiero po zakończeniu całego cyklu kształcenia na kierunku lekarskim.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT