Uniwersytet Zielonogórski został przyjęty do ECArTE

22 grudnia 2020 r.

certificate ECArTE membership Zielona Gora University (002).jpg

Certyfikat potwierdzający członkostwo Uniwersytetu Zielonogórskiego w ECArTE.

Uniwersytet Zielonogórski został przyjęty do ECArTE czyli organizacji zrzeszającej uniwersytety europejskie, na których wykładane są różne rodzaje terapii przez sztukę. Cztery podstawowe dziedziny to: Arteterapia przez sztuki plastyczne, Muzykoterapia, Dramoterapia, Terapia tańcem, a w Holandii dodatkowo jeszcze Hortikuloterapia (terapia ogrodowa). Ta organizacja powstała w 1991 roku, z inicjatywy Anglii, Holandii oraz Niemiec i obecnie zrzesza 33 uniwersytety z 13 krajów. Jej celem jest troska o standardy kształcenia arteterapeutów w krajach należących do Unii Europejskiej.
 

Podstawowym warunkiem przynależności do ECArTE jest przestrzeganie przez dany uniwersytet zasad Procesu Bolońskiego (3-poziomowy system studiów: licencjackie, magisterskie i doktorskie) oraz przynależność do programu ERASMUS (międzynarodowa wymiana studentów i wykładowców).

 

ECArTE umożliwia swoim członkom:

– pomoc w układaniu programów kształcenia,

– dostęp do zasobów wiedzy z różnych dziedzin terapii przez sztukę,

– ustawiczne dokształcanie w formie kursów i warsztatów organizowanych przez poszczególne uniwersytety,

– przedstawianie wyników prowadzonych badań oraz stosowanych metod na organizowanych co roku europejskich konferencjach o zasięgu światowym, bo gromadzących dyplomowanych arteterapeutów nie tylko z Europy, ale też z obu Ameryk, Azji ,Afryki i Australii.


O taki certyfikat UZ starał się od dwóch lat. Pandemia  miała również swój udział w opóźnieniu zatwierdzenia członkostwa naszej uczelni.
 

Obecnie studenci kierunku „arteterapia” kończą II rok nauki na UZ.
 

Naukowcy z Pracowni Arteterapii ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem Arteterapeutów Polskich Kajros, którego prezesem  jest doc. dr hab. Anita Stefańska, wykładająca „Dramaterapię” na kierunku arteterapia na UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT