Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r.

kłopoty z łańcuchem.JPG

Przekazanie insygniów rektorskich nastąpiło z lekkimi kłopotami (łańcuch wplątał się w sobolowy kołnierz). Fot. Mamert Janion

Dziś odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Była inna niż dotychczasowe. W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej pojawiły się władze uczelni, członkowie Senatu UZ, dziekani poszczególnych Wydziałów, dyrektorzy Instytutów, kilkoro studentów i doktorant. Wszystko za sprawą pandemii. Obostrzenia sanitarne sprawiły, że fizycznie  w auli stawili się wyłącznie ci, bez których inauguracja nie mogłaby się odbyć. Natomiast społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani mogli tę uroczystość obejrzeć dzięki transmisji wydarzenia na stronie http://www.uz.zgora.pl .


Inaugurację prowadził wybrany w czerwcu br. na kadencję 2020 – 2024 rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski. Najpierw oddał głos swemu poprzednikowi, rektorowi UZ w latach 2012 – 2016 oraz 2016 – 2020 prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu. 


W swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Kuczyński przypomniał osiągnięcia UZ w ostatnich 8 latach. Powstanie Biblioteki Uniwersyteckiej, Parku Naukowo-Technologicznego, nowoczesnych centrów symulacji medycznej: monoprofilowego dla pielęgniarstwa i wieloprofilowego dla kierunku lekarskiego. Utworzenie prestiżowych kierunków takich jak prawo, kierunek lekarski i psychologia. Powołanie Szpitala Uniwersyteckiego sp. z o.o. oraz powołanej w marcu ubiegłego roku pierwszej jednostki PAN w naszym regionie, oddziału Centrum Badań Kosmicznych, którego siedziba jest zlokalizowana na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Nowy oddział będzie siedzibą Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych, wyodrębnionego z warszawskiego Laboratorium Mechatroniki i Robotyki. Podziękował wielu swoim współpracownikom – prorektorom, dziekanom, dyrektorom Instytutów, Kanclerz UZ.


Serdeczne słowa podziękowania prof. T. Kuczyński skierował do władz samorządowych Lubuskiego – z Elżbietą Anną Polak, marszałek województwa lubuskiego, na czele oraz Prezydentowi miasta Zielona Góra Januszowi Kubickiemu. Zwrócił się także do studentów życząc im wielu sukcesów w nauce.


Po czym – z lekkimi kłopotami (łańcuch wplątał się w sobolowy kołnierz) nastąpiło przekazanie insygniów rektorskich. Prof. T. Kuczyński przekazał je prof. Wojciechowi Strzyżewskiemu.

rektor i prorektorzy.JPG

Rektor i prorektorzy. Fot. Mamert Janion.

Nowy rektor rozpoczął swoją pracę w trudnym okresie pandemii. Już drugi semestr nauka na uczelni będzie się odbywać hybrydowo. Część zajęć będzie przeprowadzana on-line, a część stacjonarnie. To duże wyzwanie, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i dla studentów.


Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce to rektor wskazał prorektorów, a Senat uczelni opiniował ich kandydatury. Prof. W. Strzyżewski przedstawił swoich najbliższych współpracowników, którzy od dziś będą mu pomagać w realizacji wizji rozwoju Uniwersytetu, pełniąc funkcje prorektorów. Są to:

-  prof. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia,


- dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich,


- dr hab. inż  Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką.

- dr hab. inż Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów,

- dr hab. inż  Marcin Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,

- prof. Maciej Zabel - prorektor ds. Collegium Medicum.


Następnie rektor przedstawił dyrektorów Instytutów. Powiedział: po wprowadzeniu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nastąpiły radykalne zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni i podział kompetencji w jednostkach. Wydziały przestały być podstawowymi jednostkami uczelni, a ich rolę w zakresie prac badawczych przejęły instytuty dyscyplinowe, które rok temu pojawiły się w strukturze Uniwersytetu - mamy 28 dyscyplin naukowych, z czego 23 zostaną poddane ewaluacji. Dyrektorami instytutów zostali przewodniczący rad dyscyplinowych, a ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie dyscyplin do zbliżającej się oceny. Po raz pierwszy ten proces zostanie przeprowadzony w 2022 r. i obejmie lata 2017–2021. Wyniki ewaluacji są dla nas bardzo ważne, ponieważ od nich będzie zależało między innymi to, jakie uprawnienia do doktoryzowania i habilitacji będziemy posiadać, ale też jakie będziemy mieć możliwości tworzenia nowych kierunków kształcenia. Przygotowanie się do ewaluacji dyscyplin naukowych – to będzie najważniejszy kierunek naszych działań na najbliższy rok.
1 października 2020 r. powołania na stanowiska dyrektorów instytutów – i jednocześnie przewodniczących rad dyscyplin – otrzymali:


1. Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila – prof. Andrzej Maciejewski,

2. Instytut Fizyki – dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ,

3. Instytut Matematyki – prof. Marian Nowak,

4. Instytut Nauk Biologicznych – prof. Leszek Jerzak,

5. Instytut Muzyki – dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ,

6. Instytut Sztuk Wizualnych – prof. Paulina Komorowska-Birger,

7. Instytut Budownictwa – dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ,

8. Instytut Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Sylwia Myszograjprof. UZ,

9. Instytut Architektury i Urbanistyki – dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ,

10. Instytut Nauk Prawnych – dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ,

11. Instytut Filozofii – dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ,

12. Instytut Historii – dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ,

13. Instytut Filologii Polskiej – dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ,

14. Instytut Filologii Germańskiej – prof. Paweł Zimniak,

15. Instytut Nauk o Polityce i Administracji – dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ,

16. Instytut Neofilologii – dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ,

17. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych – prof. Józef Korbicz,

18. Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki – dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ,

19. Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki – dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ,

20. Instytut Pedagogiki – dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ,

21. Instytut Socjologii – dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ,


22. Instytut Psychologii – dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ,

23. Instytut Ekonomii i Finansów – prof. Andrzej Czyżewski, 

24. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości – dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ,

25. Instytut Inżynierii Mechanicznej – dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ,

26. Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej – dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ,

27. Instytut Nauk Medycznych – dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ,

28. Instytut Nauk o Zdrowiu – dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ.
 

dziekani podczas inauguracji.JPG

Dziekani UZ podczas inauguracji. Fot. Mamert Janion.

Po czym  prof. W. Strzyżewski przedstawił dziekanów, którzy dzisiaj również rozpoczęli swoją pracę. Dziekanów – tak jak prorektorów – według nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wskazuje rektor.


Dziekanem Wydziału Artystycznego została dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  –  dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr hab. inż.  Piotr Kułyk, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii  –  prof. Andrzej Drzewiński,

dziekanem Wydziału Humanistycznego – dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – prof. Andrzej Obuchowicz,

dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr hab.  Bogdan Szal, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Mechanicznego  – dr hab. inż.  Władysław Papacz, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Nauk Biologicznych – prof. Beata Gabryś,

dziekanem Wydziału Nauk Społecznych – od dzisiaj to nowa nazwa Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – dr hab.  Jarosław Bąbka, prof. UZ,

dziekanem Wydziału Prawa i Administracji  –  prof. Hanna Paluszkiewicz,

dziekanem Collegium Medicum  –  dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ,

dziekanem Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie  – doc. dr Julian Jakubowski.

immatrykulacja.JPG

Studenci pierwszego roku podczas immatrykulacji. Fot,. Mamert Janion.

Prof. Wojciech Strzyżewski poinformował, że planowane jest stworzenie Centralnego Biura Obsługi Studenta, które stopniowo będzie przejmować kompleksową obsługę studentów. Najpierw zaczniemy od stypendiów, a później wprowadzimy wydawanie dokumentów i zaświadczeń – powiedział. Na zakończenie dodał: dzisiejsza inauguracja jest dwudziestą inauguracją roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i rozpoczynającą dwudziesty rok jego działalności. Budowanie wizerunku m.in. poprzez historię i podtrzymywanie tradycji podnosi prestiż uczelni i jest jej siłą. Dlatego nie chcemy rezygnować z obchodów Jubileuszu w związku z covidowymi ograniczeniami, ale przekładamy je na czerwiec przyszłego roku. Chciałbym już dziś zaprosić całą wspólnotę akademicką oraz mieszkańców regionu do udziału w tych wydarzeniach. Chcę tylko przypomnieć, że 7 czerwca 2001 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego 7 czerwca jest Dniem Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Po czym nastąpiła inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Prof. W. Strzyżewski wygłosił tradycyjną formułę po łacinie „Quod felix, bonum, faustum, fortunatumque sit” (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne).


Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Wzięli w niej udział studenci: reprezentująca dziedzinę nauk humanistycznych Katarzyna Korsak z Wydziału Humanistycznego, będzie studiować filologię angielską; reprezentujący dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych Michał Mirończyk z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i automatyki, kierunek informatyka; reprezentująca dziedzinę nauk medycznyxch i nauk o zdrowiu Urszula Kowalewicz z Collegium Medicum, kierunek pielęgniarstwo; reprezentujący dziedzinę nauk społecznych Jakub Gajewski z Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych Mikołaj Rosłonkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych, kierunek biotechnologia oraz reprezentująca dziedzinę sztuki Zuzanna Rynio z Wydziału Artystycznego, kierunek jazz i muzyka estradowa.


W immatrykulacji doktorantów pierwszego roku uczestniczył Jarosław Habura ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych, dyscyplina filozofia.

wykład inauguracyjny.JPG

Wykład inauguracyjny zaprezentowała prof. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska. Fot. Mamert Janion

Następnie na telebimie zostały zaprezentowane gratulacje z okazji nowego roku akademickiego przekazane przez: ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Jego Ekscelencję biskupa Tadeusza Lityńskiego, marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak oraz Prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego. List od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka przeczytał prorektor ds. rozwoju i finansów prof. Andrzej Pieczyński.


Rektor, prof. W. Strzyżewski poinformował, że wprowadza nową tradycję wykładów inauguracyjnych. Do ich wygłoszenia będzie zapraszał naukowców UZ, którzy w ostatnim czasie uzyskali tytuł profesora. Dlatego w tym roku zaprosił prof. Bogumiłę Tarasiewicz-Ciesielską, która zaprezentowała wykład zatytułowany  „Głos – mity i fakty. Fizjologiczno-akustyczne podstawy działania narządu głosu”. 


Inaugurację tradycyjnie zakończyła pieśń Gaudeamus Igitur (odtworzona jak pozostałe utwory wykorzystane podczas inauguracji z taśmy). Wszystko z powodu pandemii.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT