Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom naszej uczelni

21 grudnia 2017 r.

 

Wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom naszej uczelni. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał  Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym mieszkańcom województwa lubuskiego, jednocześnie pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego.Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


 Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni  zostali:

 1. mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony                                             
 2. dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. UZ

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni  zostali:

1. mgr Lilianna Moroz-Kozik
2. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński             
3. mgr Aleksandra Dachtera                                           
4. mgr Władysław Leśniak                                             
5. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ                  
6. dr Andrzej Mroczkowski                                           
7. dr Włodzimierz Papla                                                 
8. dr Janina Wallis                                                                                 
9. mgr inż. Zdzisław Wałęga        

 

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczani  zostali:

1. dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ                  
2. prof. dr hab. Leszek Belzyt                                        
3. mgr inż. Alicja Orzeszko                                            
4. dr inż. Barbara Walczak                                           
 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona zostaje;

1. mgr  Anna Leszko  
                          

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r.,  nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.
Dzieli się na trzy stopnie:
I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.
 


Podczas uroczystości,  postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej, przyznano też Medal Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały go następujące osoby:

1. dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ
2. prof. dr hab. Dariusz Dolański
3. prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
4. dr Dorota Angutek
5. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
6. dr Nel Bielniak
7. mgr Witold Kędziora
8. dr Aneta Klementowska
9. dr Iwona Kopaczyńska
10. dr Witold Kowalski
11. prof. dr hab. Lidia Latanowicz
12. dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
13. dr inż. Patrycja Łychmus
14. dr Marta Moczulska
15. dr Małgorzata Olejarz
16. dr Maria Paszkowicz
17. dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
18. dr Bartosz Seiler
19. dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
20. dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek
21.dr Elżbieta Turska
22. dr Aleksandra Urban-Podolan
23. dr Jarosław Wagner
24. dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaczenie resortowe. Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Otrzymują go nauczyciele akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

 

 

KAZ_1148r.jpg KAZ_1150r.jpg KAZ_1151r.jpg KAZ_1158r.jpg
KAZ_1168r.jpg KAZ_1175r.jpg KAZ_1179r.jpg KAZ_1183r.jpg
KAZ_1191r.jpg KAZ_1194r.jpg KAZ_1204r.jpg KAZ_1233r.jpg
KAZ_1251r.jpg KAZ_1298r.jpg    

fot. K. AdamczewskiPodczas uroczystości, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego otrzymała prof. Magdalena Graczyk, prorektor ds. jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odznaczenie wręczył  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Tomasz Wontor.

KAZ_1253r+korekta.jpg KAZ_1258r.jpg

fot. K. Adamczewski

 

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń połączona była ze spotkaniem opłatkowym organizowanym przez rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusza Kuczyńskiego. Błogosławieństwa społeczności akademickiej i zaproszonym gościom udzielił biskup senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Stefan Regmunt, a fragment Pisma Św,. odczytał ks. Mariusz Jagielski – duszpasterz akademicki. Na spotkaniu obecni byli także: prezydent Zielnej Góry Janusz Kubicki, lubuscy parlamentarzyści  i samorządowcy. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował  Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją prof. Bartłomieja Stankowiaka.

 

 

KAZ_1262r.jpg KAZ_1269r.jpg KAZ_1279r.jpg
KAZ_1290r.jpg KAZ_1296r.jpg KAZ_1288r.jpg

fot. K. Adamczewski

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT