Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ i RDOŚ podpisały list intencyjny o współpracy

24 czerwca 2021 r.

 

podpisanie listu.jpg

Moment podpisania listu intencyjnego. Siedzą od lewej: Józef Kruczkowski, prof. Wojciech Strzyżewski. Fot. Daria Legieta.

Podczas dzisiejszego  (24 bm.) posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, które odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy uczelnią a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, a RDOS reprezentował dyrektor Józef Kruczkowski.Cieszę się, że nasza współpraca się rozwija – powiedział dyrektor J. Kruczkowski po podpisaniu porozumienia. – Liczę na to, że część absolwentów Uniwersytetu trafi do nas po zakończeniu studiów. Ponieważ nie każdą wiedzę student może posiąść podczas zajęć na uczelni  myślę, że bezpośredni kontakt podczas praktyki czy stażu z dokumentacją składaną przez przedsiębiorców, a następnie z procedurą podejmowania decyzji prowadzoną w RDOS, dotyczącą zarówno ochrony przyrody, jak i w zakresie oceny oddziaływania na środowisko spowoduje, że część tych osób zostanie u nas w pracy. Dziękuję panu rektorowi za wzmocnienie naszej współpracy dzięki podpisaniu tego listu. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się zrobić więcej.  

podpisanie listu - prof. L.Jerzak wl..jpg

Stoi prof. Leszek Jerzak - przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Fot. Kazimierz Adamczewski

Uniwersytet Zielonogórski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będą wspólnie wykorzystywać posiadany potencjał naukowy, kadrowy, organizacyjny i techniczny oraz wieloletnie doświadczenie w celu prowadzenia współpracy na rzecz rozwoju obydwu podmiotów.

 

Uniwersytet Zielonogórski, to przede wszystkim potencjał intelektualny – powiedział prof. Wojciech Strzyżewski. – Bardzo się cieszę, że dojdzie do bliższej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami bo chciałbym, aby ten potencjał intelektualny był wykorzystywany w szerszym niż dotychczas zakresie. Uniwersytet kształci na ponad 60 kierunkach, z których co najmniej kilka jest związanych właśnie z ochroną środowiska, biologią czy inżynierią środowiska. Mamy znakomitych fachowców w tej dziedzinie. Zawsze mnie martwiło to, że zbyt często firmy korzystają z ekspertów spoza naszego województwa. Myślę więc, iż nasza współpraca będzie się jeszcze lepiej układała niż dotychczas. Przede wszystkim w zakresie eksperckim, a jeżeli chodzi o potencjał studencki, to rzeczywiście – gros naszych studentów, ok. 80 proc., pochodzi z województwa lubuskiego. W większości przypadków absolwenci UZ zasilają kadry instytucji w regionie – czyli albo wracają do tych miejsc skąd się wywodzą, albo zostają w Zielonej Górze. Myślę więc że warto od początku, nie tylko w sferze kompetencji, ale w sferze świadomości ochrony środowiska tych studentów przygotowywać.

 

 

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. będzie polegała m.in. na: 

1) prowadzeniu wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych, w tym np. organizacji wspólnych laboratoriów badawczych;

2) współpracy w prowadzeniu Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ptasi Azyl” w Zielonej Górze, który swym działaniem obejmuje całe Lubuskie; 

3) realizacji wspólnych projektów związanych z ochroną środowiska oraz opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych;

4) wspólnym udziale w programach badawczych MNiE, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych;

5) realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników obu firm;

 

 


6) realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Nauk Biologicznych UZ, w szczególności poprzez udział partnera w: formułowaniu oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów;

7) komercjalizacji wyników prowadzonych wspólnie prac rozwojowych i badań naukowych;

8) realizacji wspólnych działań mających na celu popularyzację zagadnień związanych z ochroną przyrody i środowiska w województwie lubuskim, w szczególności w formie wydawnictw, konferencji i szkoleń.


Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego za realizację tego porozumienia będzie odpowiedzialny prof. dr hab. Leszek Jerzak – dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych i przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.


 

podpisanie listu -sala.jpg podpisanie listu -sala drugiej strony.jpg
Podczas posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Fot. Daria Legieta.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT