Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

23 listopada 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

Rozliczanie faktur, prowadzenie ewidencji kosztów za media, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji i rozliczanie faktur oraz rachunków za media i opłaty eksploatacyjne,

2) sprawdzanie prawidłowości faktur pod względem merytorycznym i formalnym (sprawdzenie zgodności faktury z zawartą umową, sprawdzenie zgodności faktury ze złożonym wcześniej zamówieniem, itp.),

3) ustalanie wskaźników rozliczeniowych za media,

4) rozliczanie i opisywanie faktur zgodnie z zamówieniami oraz podział kosztów zgodnie z rozdzielnikami,

5) opisywanie faktur zgodnie z obowiązującą procedurą,

6) wnioskowanie o wystawienie refaktur z tytułu zużycia mediów przez kontrahentów wynajmujących w obiektach Uczelni powierzchnie pod działalność gospodarczą

7) wnioskowanie o wystawienie not wewnętrznych obciążających poszczególne jednostki wewnętrzne Uczelni kosztami dostaw i usług realizowanych przez Biuro na rzecz tych jednostek,

8) wpisywanie do systemu „Dziekanat” faktur zgodnie z zamówieniami,

9) sporządzanie ewidencji miesięcznych kosztów eksploatacji z podziałem na poszczególne obiekty Uczelni,

10) sporządzanie rocznego planu wydatków (dostaw, usług, zużycia mediów) oraz sporządzanie w porozumieniu z pozostałymi Sekcjami - planu rzeczowo-finansowego

11) prowadzenie na podstawie wpływających faktur ewidencji kosztów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym w celu kontroli wydatków,

12) planowanie kwartalnych obciążeń, składanie kwartalnych zamówień na media, czynsze itp.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  30 listopada  2018 r.  do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT