UZ ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego

14 lutego 2019 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego

(umowa o pracę na zastępstwo)

 

 

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa studentów Wydziału Humanistycznego,
 • Prowadzenie spraw administracyjnych studentów i doktorantów Wydziału związanych z tokiem studiów,
 • Przygotowywanie list studentów, doktorantów, protokołów zaliczeń, indeksów i kart egzaminacyjnych związanych z realizacją zajęć dydaktycznych i sesją egzaminacyjną,
 • Przygotowywanie dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami i zaświadczeniami,
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • Wystawianie zaświadczeń dotyczących przebiegu studiów,
 • Załatwianie spraw bieżących oraz dbałość o terminowość ich załatwiania,
 • Przygotowanie akt do archiwum,

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie
   

Kandydat zobowiązany jest złożyć.

- CV,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 19.02.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT