UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej

 

18 czerwca 2018 r. 

UNIWERSYTET ZIELONOGRÓSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika administracyjnego

do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej

w ramach umowy o pracę

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Kancelaryjno – biurowa obsługa jednostki.
 • Prowadzenie dokumentacji działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników jednostki.
 • Prowadzenie spraw finansowo – księgowych (obsługa kont, sporządzanie zamówień, przedpłat, delegacji, umów, księgowanie faktur).
 • Obsługa modułu obciążeń dydaktycznych.
 • Przygotowywanie kart egzaminacyjnych dla studentów I i II stopnia.
 • Przygotowywanie kart IOS dla studentów I i II stopnia.
 • Prowadzenie dokumentacji  prac dyplomowych studentów I i II stopnia.
 • Prowadzenie  dokumentacji przewodów doktorskich z zakresu literaturoznawstwa.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 22 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, pok. 14 lub elektronicznie na adres rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT