UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

 

23 listopada 2018 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego

W BIURZE DZIEKANA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Katedr Nauk Klinicznych oraz Komisji Bioetycznej
 • kontakt i udział w spotkaniach Dziekana z kierownikami katedr i przedstawicielami jednostek medycznych
 • koordynacja dokumentacji wymiany międzynarodowej i prowadzenie korespondencji z koordynatorami z krajów UE
 • nadzór nad rejestracją wniosków o finansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW oraz prowadzenie dokumentacji projektów realizowanych z dotacji MNiSW oraz dotacji UE
 • organizacja spotkań naukowych, konferencji i szkoleń w ramach aktywności naukowo-popularyzatorskiej wydziału

   

Od kandydatów oczekujemy:
 

 • wykształcenia wyższego magisterskiego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość obsługi komputera
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • umiejętności dobrej organizacji pracy w zespole
 • dokładność i systematyczność
 • podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach i warsztatach

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
 

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  03 grudnia  2018 r.  do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT