Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

17 maja 2018 r.

 

 

 

Konkurs na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

w Biurze Współpracy z Zagranicą

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 (3 etaty w tym 1 w ramach umowy o pracę na zastępstwo)

 

 

Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowiskach:

 • Obsługa wyjazdów zagranicznych i przyjęć gości z zagranicy w  następującym zakresie:
 • obsługa administracyjna współpracy bilateralnej uczelni (umowy, spotkania z partnerami, przyjęcia gości),
 • obsługa administracyjna wyjazdów  zagranicznych oraz przyjazdów gości z zagranicy (dokumentacja, w tym wizowa, przekazywanie środków finansowych),
 • obsługa administracyjna rozliczeń wyjazdów i przyjazdów,
 • sprawozdawczość w zakresie wyjazdów i przyjazdów, w tym w ramach współpracy międzynarodowej,
 • obsługa systemów informatycznych Uczelni, strony internetowej Biura oraz systemów zewnętrznych niezbędnych dla realizacji zadań Biura,
 • promocja Uczelni zagranicą oraz promocja ofert ( w tym stypendialnych i konkursowych) dla pracowników i studentów na Uczelni,
 • pomoc w organizacji i czynny udział w niezbędnych dla realizacji zadań Biura spotkaniach i wizytach gości zagranicznych oraz działaniach integracyjnych.

   

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane magisterskie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (kompetencje językowe powinny być poświadczone certyfikatem językowym lub dyplomem studiów wyższych),
 • umiejętność obsługi komputera oraz Microsoft Office (Word, Power Point, Exel, etc.),
 • mile widziany staż pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim i znajomość Uczelnianych systemów informatycznych.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.


Ponadto informujemy, że:
 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska. Na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych):
2.  Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
4.  Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
5. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
7.  Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT