UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

25 marca 2019 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika administracyjnego

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

 

Miejsce pracy: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, ul. Zyty 28

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • planowanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • definiowanie wydziałowej oferty przedmiotów do wyboru,
 • definiowanie harmonogramów egzaminów,
 • aktualizacja programów studiów i dokumentacji związanej z tokiem studiów na stronie Wydziału.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • biegłej znajomości obsługi komputera,
 • zaangażowania i odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dokładności i systematyczności,
 • znajomości obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów (z adnotacją konkurs do Dziekanatu WLiNoZ) do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 • Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT